Ako bezpečne vnímať vlastné telo? Spoznajte koncept body neutrality

Kristýna Dvořáková
Kristýna Dvořáková 2. 3. 2022
Páči sa mi Komentáre Uložiť článok
Ako bezpečne vnímať vlastné telo? Spoznajte koncept body neutrality
  • vnímanie vlastného tela ovplyvňuje ľudské správanie, psychické zdravie a aj vzťahy s okolím

  • negatívny vzťah k svojmu telu môže vyústiť do nevhodných stravovacých návykov, porúch príjmu potravy alebo ďalších duševných porúch

  • aj nadmerná miera sebalásky môže vášmu zdraviu uškodiť, obezita totiž nie je iba kozmetický problém

  • neutrálne vnímanie vlastného tela je prepojené so všímavosťou a zameriava sa najmä na to, čo všetko pre vás dokáže vaše telo urobiť

Body image je dôležitou zložkou ľudskej osobnosti

Pojem „body image“ vyjadruje všetky predstavy človeka, ktoré sa vzťahujú na jeho vlastné telo. Postoj k sebe samému pritom ovplyvňuje aj správanie, vzťah k ostatným ľuďom a význam má aj pre sebahodnotenie a psychické zdravie.

Body image sa môže s vekom meniť, v nadväznosti na rôzne životné situácie alebo aj vzhľadom na súčasné poňatie ideálu krásy v spoločnosti. Pokiaľ sa však spôsob vnímania vlastného tela dostane do extrémnej zóny, spravidla sa začínajú problémy.

Negatívny body image

Negatívny body image zjednodušene znamená nespokojnosť s vlastným telom, jeho funkciou alebo vzhľadom. Štúdie dospeli k záveru, že tento „odmietavý“ postoj k vlastnému telu môže byť pozorovaný už u detí na prvom stupni základnej školy (cca od 6 do 11 rokov) a typickým zlomovým obdobím je aj puberta, počas ktorej u dospievajúcich dochádza k fyziologickým zmenám.

Negatívne vnímanie vlastného tela potom často vedie k vzniku nevhodných stravovacích alebo pohybových návykov, výnimkou bohužiaľ nie sú ani poruchy príjmu potravy. Tento stav sa môže navyše spájať aj so zníženým sebavedomím, problémom nadväzovať vzťahy, úzkosťami alebo ďalšími duševnými poruchami.

Body positivity

Koncept „body positivity“ sa do istej miery vyhraňuje proti bežnému vnímaniu krásy, štíhlosti, dokonalosti v spoločnosti a snaží sa preformulovať jej často až nereálne požiadavky do viac realistickej a celistvej roviny. Na prvý pohľad vyzerá tento smer veľmi sympaticky, však? Prečo je teda nebezpečný?

Naučiť sa prijímať svoje telo aj so všetkými jeho nedokonalosťami (ktoré sú úplne normálne) je skvelá vec – ani tu sa však nesmiete dostať do extrému. Keď sa totiž z tejto sebalásky vyvinie „oslava nadváhy a obezity“, máte do budúcnosti tiež zamiesené na závažné zdravotné komplikácie, ako je napr. poškodenie srdca a ciev, vznik zápalového prostredia v tele alebo zvýšené nároky na kĺby a pohybový aparát.

  • Prečo môže byť oslava nadváhy na sociálnych sieťach nebezpečná, sa dozviete tu

  • Rovnako ako príliš nízka hmotnosť, nie je ani obezita len kozmetický problém – ako, si môžete prečítať v našom ďalšom článku

Zdroj: Instagram @healthychick101, @danielle_lucyy, @joeydarlinn

Ako teda vnímať vlastné telo? Východisko ponúka tzv. body neutrality

Aj body neutrality cieli na pozitívny vzťah k svojmu telu, nie však za každú cenu. Namiesto fyzického vzhľadu tela sa zameriava najmä na jeho schopnosti a na to, čo všetko pre vás dokáže vaše telo urobiť. Pravdou totiž je, že spôsob vnímania vlastného tela sa môže líšiť každým dňom – vážiť si to, čo všetko vaše telo dokáže, ale môžete vždy.

Stav a vzhľad ľudského tela sa totiž mení – či už v závislosti od stravy, prítomnosti ochorenia alebo napríklad fázy menštruačného cyklu. Body neutralita hovorí, že svoje telo preto nemusíte za každú cenu milovať alebo nenávidieť. Stačí ho akceptovať, oceniť jeho schopnosti a zároveň vnímať jeho potreby a uvedomiť si možné dopady vášho správania na zdravie.

Rešpekt a všímavosť v hlavnej úlohe

Neutrálny vzťah k svojmu telu je blízko prepojený so všímavosťou – mali by ste si uvedomiť, že pokiaľ budete rešpektovať jeho potreby, venovať mu starostlivosť, dostatok pohybu, odpočinku i kvalitnej výživy, všetko bude fungovať, ako má, a vy sa v ňom budete cítiť zdravo, šťastne a sebavedome.

Okrem funkčnej stránky ale cielia aj na pôžitok – stravu by ste teda mali vnímať nielen ako kvalitné palivo pre svoje telo, ale zároveň si ho vedieť užiť a vychutnať. Rovnako je to aj v prípade pohybu, ktorý by rozhodne nemal byť prostriedkom na „vycvičenie“ zjedených kalórií, ale mal by vám naopak prinášať radosť, uvoľnenie a možnosť posúvania svojich hraníc.

Ako vyzerá body neutrality v praxi?

Asi každý niekedy zažil pocit, keď sa cíti nafúknuto, opuchnuto, ťažkopádne a prisahal by, že cez noc pribral minimálne 5 kg tuku. Ako by sa s takouto situáciou teda jednotlivé spôsoby vnímania tela popasovali?

  1. Negatívny body image: „To hádam nie je možné, že vyzerám takto. Také tučné stehná nemá asi nikto na svete... a čo to brucho. Dnes len šalát a minimálne 15 km beh.”

  2. Body positivity: „Hoci sa necítim úplne dobre, aj tak sa bezpodmienečne milujem. Stehná, brucho, všetko. A vezmem si aj čo najtesnejšie oblečenie, vo svojom tele som predsa šťasný/á 24/7.”

  3. Body neutrality: „Hmm, dnes to asi nebude úplne ono. Možno je to tým, že som sa výnimočne prejedol/a na oslave, alebo len fázou cyklu – znamená to teda, že všetko funguje, ako má. To obtiahnuté tričko si schovám na iný deň a dnes si vezmem niečo pohodlnejšie.”

Čo si z toho odniesť?

Vnímanie vlastného tela je veľmi citlivá téma a významne sa premieta do osobnosti človeka, jeho sebavedomia, psychického zdravia i vzťahu k okoliu. Príliš negatívny postoj pritom môže vyústiť do závažných zdravotných komplikácií ako poruchy príjmu potravy, úzkosti alebo ďalších duševných porúch. Vhodná ale nie je ani prehnaná sebaláska – oslavou nadváhy a obezity sa totiž často prehliadajú riziká, ktoré so sebou nadmerná hmotnosť prináša.

Nový pohľad prináša tzv. body neutrality, ktorá sa namiesto fyzického vzhľadu zameriava skôr na to, čo všetko pre vás môže vaše telo urobiť. Úzko sa spája aj so všímavosťou, t. j. ak budete svoje telo rešpektovať, starať sa oň a poskytovať mu dostatok pohybu, odpočinku a kvalitnej stravy, budete sa v ňom cítiť zdravo, sebaisto a šťastne. Stav a vzhľad ľudského tela sa totiž mení každým dňom – za jeho schopnosti však môžete byť vždy vďační.

Pridaj sa k 40 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
Páči sa mi Uložiť článok