Komplexné spaľovače tukov

Komplexné spaľovače tuku obsahujú v jednom produkte viac látok, ktoré často pôsobia odlišnými spôsobmi. Pri ich príjme sa tak ich účinky navzájom podporujú a prispievajú k ešte výraznejšej redukcii telesnej hmotnosti.

Radenie