Ochrana osobných údajov

Magazín aktin.sk a internetový obchod aktin.sk (ďalej len "naše stránky") patria pod spoločnosť Vilgain s.r.o. so sídlom na ulici Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Česko a identifikačným číslom 29269555 (ďalej len "my"). Ochrane osobných údajov venujeme veľkú pozornosť a s týmito dátami zaobchádzame veľmi opatrne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú.v. EÚ L 119, 4.5.2016) (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), v spojení so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v planom znení. Nižšie sa dočítate aké údaje o našich prevažne návštevníkoch spracovávame, či ich spracovávame na základe ich súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely tieto údaje spracovávame a tiež ako dlho ich máme u seba uložené.

Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje, ktoré spracovávame

Primárne spracovávame tie údaje, ktoré nám sami poskytnete cez naše stránky v súlade s § 13 zák. č. 18/2018 Z.z., predovšetkým na tom právnom základe, že ako dotknutá osoba vyjadríte súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Osobné údaje potrebné na plnenie kúpnej zmluvy

Najčastejšie údaje, ktoré nám návštevníci odovzdávajú so svojím súhlasom, prípadne ktoré sú potrebné pre plnenie zmluvy, či na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy, sú údaje získané prostredníctvom objednávkového formulára. V tomto formulári sú polia rozdelené na dva druhy:

 • Povinné, ktoré sú potrebné pre vytvorenie kúpnej zmluvy a následnú realizáciu kúpnej zmluvy. Zjednodušene povedané, tieto údaje potrebujeme k tomu, aby sme boli schopní vašu objednávku vybaviť. Jedná sa o meno, priezvisko, doručovacie údaje, fakturačné údaje, e‑mail a telefón. V tomto prípade e‑mail a telefón slúžia pre zaslanie potvrdenia o úspešnom prijatí vašej objednávky, doručenie potvrdenia o platbe, zaslanie EET účtenky ak je potrebná, k priebežnému informovaniu o vývoji stavu vašej objednávky a k následnej prípadnej komunikácii ohľadom objednávky.
 • Nepovinné, môžete vyplniť dobrovoľne. Pomáhajú nám upresniť vaše požiadavky a tiež nám pomáhajú lepšie a efektívnejšie vybaviť vašu objednávku, ale pre samotné vybavenie nie sú nutné.

Požívateľský účet

V súlade s čl. 13 Nariadenia GPDR pri získavaní vašich osobných údajov vás ako prevádzkovateľ informujeme, aby ste mohli využívať výhody používateľského účtu, je potrebné sa najskôr registrovať na niektorej z našich stránok. Tým u nás vznikne miesto, kde budeme uchovávať všetky vaše osobné údaje, doručovaciu a fakturačnú adresu, nastavenia, členstvo vo vernostných programoch, nákupný zoznam, obľúbené, sledované produkty (strážny pes), hodnotenie produktov, vyplnenú spätnú väzbu z dotazníkov a ďalšie podobné dáta.

Poskytovanie údajov tretích osôb

Ak nám poskytnete údaje o tretej osobe, je vašou povinnosťou túto osobu o tom informovať a zaistiť si pre nás jej preukázateľne vyjadrený súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov v súlade s § 13 zák. č. 18/2018 Z.z.

Táto situácia nastáva napríklad vo chvíli, keď objednávate nejaký tovar, ale potrebujete doručenie delegovať na inú osobu, ktorá zásielku bude preberať. V tej chvíli musíte túto osobu o tejto skutočnosti informovať a zaistiť si pre nás jej preukázateľne vyjadrený súhlas s týmito podmienkami pre ochranu osobných údajov.

Súhlas tretej osoby musíte byť schopní kedykoľvek preukázať do 48 hodín po našom vyžiadaní. Jedná sa predovšetkým o prípady, keď si od nás tretia osoba vyžiada doloženie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov, prípadne bude namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, alebo táto osoba nás bude žiadať o výmaz jej osobných údajov.

Aktivita na našich stránkach a vytváranie obsahu

Aby ste mohli byť na našich stránkach aktívni a pridávať, respektíve vytvárať akýkoľvek obsah ako recenzie, komentáre, diskusné príspevky, apod. musíte byť vo väčšine prípadov zaregistrovaní a prihlásení, na základe vami daného súhlasu pri spracovaní vašich osobných údajov za konkrétnym účelom, ktorý je obsahom tohto ustanovenia. Potom sa tento obsah viaže na váš používateľský účet a teda u týchto príspevkov je viditeľné vaše meno a priezvisko. Vďaka nadviazaniu na používateľský účet, máte možnosť niektorý obsah upravovať či mazať. Za vkladaný obsah zodpovedáte iba vy, preto neodporúčame prostredníctvom obsahu verejne zdieľať akékoľvek svoje iné osobné údaje, ku ktorým ste nám nedali váš výslovný súhlas a ktoré od vás žiadnym spôsobom nežiadame spracovávať, prípadne nie sú žiadnym spôsobom nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, napríklad upozorňovať v recenziách na svojej alergie či iné podobné údaje osobného alebo iného charakteru. Za toto konanie nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Údaje o prečítaní našich správ, ktoré vám zasielame

Ak vám odošleme napríklad e‑mail, evidujeme čas, kedy ste si správu otvorili, zariadenie na ktorom ste si správu otvorili a ďalšie technické parametre o tomto zariadení.

Automaticky spracovávané osobné údaje

V priebehu vašej návštevy našich stránok si zhromažďujeme informácie, ako napríklad vašu IP adresu, nastavenia prehliadača, ktoré nám pomáhajú určiť, aký jazyk preferujete, navštívené stránky vrátane dátumu a času návštevy, na aké odkazy klikáte, vďaka ktorým vám môžeme upraviť obsah tak, aby bol pre vás zaujímavejší a ponúkali sme vám produkty a obsah, ktorý oceníte. Máte právo ako dotknutá osoba, aby sa nevzťahovalo na vás rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Ako prevádzkovateľ sme povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov vás ako dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Zákaznícka linka

Ak voláte na akékoľvek naše číslo uvedené na našich stránkach môže byť váš hovor monitorovaný a zaznamenávaný na trvalom nosiči dát a informácií z dôvodov zlepšenia zákazníckej podpory či monitorovania vašich požiadaviek. Ak sa hovor nahráva, vždy ste na začiatku hovoru na túto skutočnosť automaticky upozornení.

Kamerové systémy na pobočkách

Na pobočkách máme kamerový systém, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Vilgain s.r.o. so sídlom na ulici Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Česko a identifikačným číslom 29269555. Záznam z kamier je ukladaný na trvalom nosiči dát a informácií, a slúži predovšetkým ako prevencia a ako prípadný podklad pre objasňovanie protiprávnej činnosti. Záznamy ukladáme štandardne v dĺžke 90 dní od momentu ich vyhotovenia, potom sa mažú. Ak sa zo záznamu stáva dôkazový materiál, napríklad pre objasnenie nejakej udalosti, záznam bude zmazaný po skončení konania, ktorého je tento záznam súčasťou.

Hodnotenie

Potom, čo vám doručíme tovar, vám môže prísť žiadosť o jeho hodnotenie - ako ste boli spokojní s nákupom u nás a ako ste spokojní s jednotlivými produktmi. K tomuto hodnoteniu využívame nezávislú službu Heuréka.sk, ktorá patrí spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. V rámci tohto hodnotenia odovzdávame dáta výlučne o obsahu vašej objednávky a váš e‑mail, na ktorý vám príde výzva na ohodnotenie. Žiadne ďalšie osobné údaje dotknutej osoby, či iné informácie podobného charakteru neposkytujeme a je len na vás, či budete chcieť a pod akým menom vašu recenziu v tejto službe zverejniť.

Ako využívame súbory cookie?

Čo sú to cookie a ako ich využívame pre lepšiu funkčnosť nášho webu sa dozviete na samostatnej stránke Zásady používania súborov cookie.

Za akým účelom spracovávame vaše osobné údaje?

Nákup tovaru

Najčastejšie vaše dáta spracovávame na účely nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti vás ako dotknutej osoby a dodržania kúpnej zmluvy, teda aby sme úspešne realizovali vašu objednávku a zdarne ju doručili. Za týmto účelom môžeme odovzdávať vaše osobné údaje (dáta) tretím stranám, ako napríklad prepravcovi, doručovateľovi, kuriérovi, aby vedel na akú adresu má váš balík doručiť.

Zákaznícka starostlivosť

Snažíme sa stále zlepšovať v zákazníckej starostlivosti a aby sme mohli čo najrýchlejšie reagovať na vaše podnety a problémy, potrebujeme k tomu adekvátne podklady, teda vaše osobné údaje s vašim preukázateľne daným súhlasom k ich spracovaniu a maximum informácií spojených práve s vami.

Marketing

Rozdeľujeme na dva typy:

 • E‑mail marketing - Všetky komerčné oznámenia vám zasielame iba na základe vášho súhlasu alebo nášho oprávneného záujmu na základe vzniku obchodného vzťahu v súlade s právnym základom spracovania vašich osobných údajov, nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste ako dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti vás ako dotknutej osoby. Z odberu týchto oznámení sa môžete kedykoľvek odhlásiť či už priamo v marketingovom oznámení alebo vo vašom preferenčnom centre, ktoré nájdete vo vašom účte. Snažíme sa vám posielať čo najmenej oznámení, a o to viac priamo vám na mieru. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku (namietka@aktin.sk) a odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • Telemarketing - Aktuálne žiadne marketingové hovory nevykonávame a v blízkej dobe ani neplánujeme vykonávať. Tento marketingový kanál sa nám nepáči a použili by sme ho len v prípade, že by sme si boli istí, že by vás naša ponuka naozaj zaujímala a ponúknutie služby by vyžadovalo osobný prístup. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku (namietka@aktin.sk) a odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Prispôsobenie obsahu

Neradi by sme vám odporúčali niečo, čo pre vás nebude dávať zmysel, pretože využívame nazbierané údaje o vás na základe automatizovaného spracúvania osobných údajov vrátane profilovania a na personalizáciu obsahu a ponuky na našich stránkach a v marketingových oznámeniach. Využívame k tomu napríklad produkty, ktoré často navštevujete, vaše predchádzajúce objednávky (históriu vašich objednávok), apod. Takto docielime to, že vám môžeme odporučiť tovar, ktorý by vám mal s veľkou pravdepodobnosťou urobiť radosť, ako nezmyselne náhodne skúšať.

Zákonné nariadenia

Niektoré vaše osobné údaje sme povinní evidovať zo zákona č. 18/2018 Z.z. a sme povinný viesť záznam o spracovateľských činnostiach, za ktoré sme zodpovedný. Jedná sa predovšetkým o osobné údaje zviazané s kúpnymi zmluvami a ďalšie tomuto podobné, kvôli prípadným kontrolám vykonávaným orgánmi verejnej moci a ďalších oprávnených dôvodov.

Na akých právnych podkladoch spracovávame vaše osobné údaje?

Plnenie a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ak si u nás kupujete tovar respektíve dokončíte objednávku jej potvrdením, vzniká kúpna zmluva. Aby sme boli schopní úspešne ju plniť, potrebujeme k tomu vaše osobné údaje, ktoré sú popísané v sekcii "Aké osobné údaje spracovávame?" vrátane výpisu o aké osobné údaje sa konkrétne jedná.

Oprávnený záujem

Ďalej spracovávame vaše osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba, ako aj na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe vašej žiadosti, zároveň tiež na základe oprávneného záujmu, aby sme mohli zlepšovať naše služby, lepšie ich cieliť a ponúkať vám ich relevantnejší obsah.

Získaný súhlas

Aby sme vám mohli zasielať marketingové alebo obchodné oznámenia, musíme tak urobiť na základe vášho preukázateľného udeleného súhlasu. Výnimku umožňuje prípad, kedy ste u nás vykonali nákup, pretože na základe neho máme oprávnený záujem vám tieto oznámenia posielať. Samozrejme máte právo sa z týchto oznámení odhlásiť a odvolať svoj udelený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, napríklad priamo v obchodnom oznámení (e‑maily) dole v pätičke alebo si zasielanie oznámení môžete nastaviť v preferenčnom centre po prihlásení v mojom účte.

V prípade, že nám poskytnete súhlas mimo objednávku, máte tiež samozrejme právo kedykoľvek ho odvolať a to rovnakým spôsobom, ktorý je vyššie uvedený.

Ak si neviete rady s odhlásením alebo odvolaním udeleného súhlasu k spracovaniu vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na namietka@aktin.sk, našim cieľom nie je vás zbytočne spamovať, pokiaľ o naše oznámenia nestojíte.

Komu vaše osobné údaje odovzdávame?

V niektorých prípadoch potrebujeme vaše osobné údaje odovzdať tretím stranám, ktoré však dodržiavajú podmienky na ochranu osobných údajov v súlade so zákonnosťou ich spracovania, ktoré sa zhodujú v hlavných bodoch s tými našimi a nijako vás neobmedzujú na vašich právach dotknutej osoby. Ide o tieto prípady:

 • Doručenie tovaru - Aby mohol dopravca, ktorého si zvolíte doručiť vašu zásielku, musí vedieť kam a komu. Teda v záujme plnenia kúpnej zmluvy, odovzdávame dopravcovi vaše meno a priezvisko (prípadne meno a priezvisko osoby, ktorá bude zásielku preberať), doručovacie údaje, vaše telefónne číslo, na ktoré vám dopravca pošle informácie o doručení, prípadne zavolá pre upresnenie doručenia a v prípade , že ste si zásielku objednali na dobierku, tak odovzdávame aj celkovú sumu, ktorú dopravcovi máte uhradiť. Dopravcovia potrebujú tieto údaje len na doručenie zásielky a nie sú oprávnení tieto údaje nijako inak využívať, teda majú povinnosť tieto údaje bezprostredne zmazať po doručení zásielky.
 • Odovzdávanie informácií dopravcom - Pre odovzdávanie informácií jednotlivým dopravcom využívame službu Balíkobot.cz patriaci pod spoločnosť Balikobot, s.r.o. Táto služba funguje iba na prenos informácií medzi nami a vami vybraným dopravcom. S preposielanými informáciami nemá spoločnosť Balikobot, s.r.o. žiadne právo nakladať inak ako odovzdať práve dopravcom.
 • Platba kartou - Pre platbu kartou využívame spoločnosť Global Payments Europe, s.r.o. so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936. S vašimi platobnými kartami nemanipulujeme ani s týmito údajmi neprichádzame do styku. Pri platbe kartou iba tejto spoločnosti poskytneme platobné údaje, ako číslo objednávky (prípadne variabilný symbol), vaše meno a priezvisko, e‑mail a celkovú sumu, ktorú chcete zaplatiť. My potom po dokončení procesu na strane spoločnosti Global Payments Europe, s.r.o. dostaneme informáciu, či platba prebehla úspešne alebo nie.
 • Obchodné a transakčné oznámenie - Väčšinu našich obchodných a transakčných oznámení rozosielame skrze služby tretích strán, ktoré sú viazané svojou mlčanlivosťou. Tu odovzdávame danej službe obsah oznámenia a kontakt, na ktorý sa má oznámenie odoslať. Obsah oznámenia môže obsahovať niektoré z vašich osobných údajov, avšak daná služba nemá právo s týmto obsahom nakladať žiadnym spôsobom, mimo servisné zásahy. Pre e‑mailové rozosielky využívame európskej verzie nástrojov od firmy Customer and Message Systems, Inc. Pre SMS servis využívame nástroje od spoločnosti SMSbrána s.r.o., vedené pod IČ: 06719350, so sídlom Nové sady 996/25, 602 00 Brno.
 • Servis a reklamácie - Nevyhnutné osobné údaje tiež odovzdávame našim dodávateľom tovaru alebo servisnému centru pri vyžiadanej reklamácii tovaru.
 • Zákaznícka podpora - V záujme zefektívnenia zákazníckej podpory využívame služby spoločnosti Daktela s.r.o. so sídlom Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Česká republika, zapísaná pod IČ: 27232263.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Osobné údaje rozdeľujeme do dvoch skupín, podľa ktorých sa určuje aj doba ich uchovania:

 • Povinné - To sú tie údaje, ktoré nám nariaďuje zákon, ako dlho ich musíme mať uschované. Tieto údaje nemožno vymazať ani na vašu žiadosť. Jedná sa predovšetkým o údaje viazané s kúpnou zmluvou (napr. u daňových dokladov je táto doba stanovená na najmenej 10 rokov). V rámci možnosti plniť vaše požiadavky a poskytovať vám kvalitnú zákaznícku podporu si nechávame aj vaše kontaktné údaje do uzavretia obchodného vzťahu a to do doby vypršania záruky vami zakúpeného tovaru plus 2 mesiace navyše.
 • Nepovinné - To sú všetky údaje, ktoré nám slúžia pre zlepšovanie služieb, cielenie našich oznámení apod. O vymazanie týchto údajov máte kedykoľvek právo požiadať. Tieto údaje uchovávame tiež po dobu trvania obchodného vzťahu, prípadne 26 mesiacov od vašej poslednej aktivity. Po expirácii tieto dáta automaticky zmazávame, vrátane vášho používateľského účtu.

Nemusíte sa báť, že by ste o niečo prišli a nevedeli o tom. Pred každým zmazaním účtu vám pošleme 2 upozornenia s možnosťou si účet ponechať a predĺžiť ho zase o ďalších 26 mesiacov. Ide nám primárne o to, aby sme nemali zbytočne vaše osobné údaje.

Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje a nazbierané dáta primárne ukladáme na našich serveroch, ktoré sú primerane technicky a organizačne zabezpečené v súlade s § 39 zákona č. 18/2018 Z.z na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej rizikám s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb. Priebežne toto zabezpečenie vylepšujeme a prístup k týmto dátam neustále monitorujeme.

Pre komunikáciu vášho prehliadača s naším serverom používame šifrovaný prenos, ktorý zabezpečí, že nikto túto komunikáciu nemôže odchytávať a vaše dáta sú tak v bezpečí.

Heslá k používateľským účtom ukladáme v šifrovanej podobe a teda aj v prípade prelomenia prístupu do našej databázy, nebude mať útočník vaše heslo v čitateľnej podobe.

Aká máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme určité práva na spracovanie osobných údajov, tak aj vy máte svoje práva, ktoré môžete kedykoľvek uplatniť v súlade s platnou legislatívou.

Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame

Máte právo od nás žiadať zoznam všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame. Tento zoznam vám môžeme vygenerovať po riadnom overení vašej totožnosti. Ak o neho máte záujem, zašlite vašu požiadavku na e‑mailovú adresu namietka@aktin.sk.

Právo na opravu osobných údajov

Ak zistíte, že evidujeme o vás osobné údaje, ktoré nie sú správne, máte právo od nás žiadať opravu. Budeme za tieto podnety veľmi radi a radi vám ich opravíme v čo najkratšom čase. Opäť nás stačí kontaktovať na e‑mail namietka@aktin.sk.

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie všetkých osobných informácií, ktoré o vás spracovávame, okrem tých, ktorých zachovanie nám nariaďuje zákon, alebo tieto informácie slúžia na plnenie ešte neuzavretej kúpnej zmluvy a bez týchto dát by sme neboli schopní úspešného uzavretia docieliť. O vymazanie osobných údajov nás prosím kontaktujte na e‑mail namietka@aktin.sk.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov ak, namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia nám umožňujúceho overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak ste presvedčený že nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo namietate spracovanie osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. O obmedzenie osobných údajov nás prosím kontaktujte na e‑mail namietka@aktin.sk.

Právo vznášať námietky proti spracovaniu osobných údajov

Ak máte pocit, že niektoré osobné údaje spracovávame neoprávnene, môžete proti tomuto konaniu vzniesť námietku. Niektoré údaje spracovávame v rámci nášho oprávneného záujmu a radi vám tieto dôvody upresníme, stačí nám napísať na e‑mail namietka@aktin.sk a upresniť, aké nazbierané údaje od nás žiadate obhájiť.

Právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

Budeme radi, keď budete všetky námietky či otázky ohľadom ochrany osobných údajov posielať priamo nám, aby sme vám mohli poskytnúť okamžitú pomoc či podporu vo vašej veci riešenia. Stačí nám napísať na e‑mail namietka@aktin.sk. Avšak uplatnenie postupov uvedených nijako neobmedzuje vaše právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov.

Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1. 3. 2023.