Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu

Kristýna
Kristýna Dvořáková 5. 3. 2022 Prvýkrát publikované 4. 3. 2021
Aktualizované 5. 3. 2022
8 Páči sa mi Komentáre
2
Uložiť článok
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu

Či už si to pripúšťame alebo nie, žijeme v čase veľkej neistoty, ktorá nás po psychickej stránke do istej miery všetkých ovplyvňuje. Existuje pritom elegantná, jednoduchá a neinvazívna metóda, ako svoj vnútorný zmätok odľahčiť – psychoterapia. V dnešnom článku si povieme, čo si pod týmto pojmom predstaviť, ako terapia prebieha a v čom nám môže pomôcť.

O tom, ako spoznať, že vaša zlá nálada už môže prerastať do depresie, píšeme v článku tu.

Čo je psychoterapia a akými problémami sa zaoberá?

Psychoterapia je liečebný proces vedený kvalifikovaným odborníkom, ktorý má za cieľ odstrániť alebo zmierniť klientove psychické ťažkosti, podporiť ho v ťažkej životnej situácii a (alebo) zlepšiť jeho sebapoznanie a rozvoj.

Ani zďaleka teda nemusí vždy ísť o „hasenie" už vzniknutých problémov. S jej pomocou sa môžeme naučiť lepšie starať o svoje psychické zdravie, zlepšiť kvalitu nášho života, predchádzať ďalším komplikáciám v budúcnosti a čo viac, lepšie spoznať samých seba. Až s hlbším preskúmaním nášho ja si totiž mnohokrát uvedomíme niektoré súvislosti a začneme na veci nazerať inak.

Ako psychoterapia prebieha?

Psychoterapia môže prebiehať individuálnou alebo skupinovou (skupinová, partnerská, rodinná) formou. Existuje aj mnoho rôznych terapeutických smerov, pričom medzi tie najdôležitejšie patrí:

  • Kognitívno‑behaviorálna psychoterapia – riešenie konkrétnych problémov a ťažkostí, zameranie na dosahovanie konkrétnych cieľov, zameriava sa na vedomé procesy a cieľom je sebestačnosť klienta

  • Psychoanalytická psychoterapia – založená na význame nevedomých duševných procesov a snov

  • Dynamická psychoterapia – snaha o poznanie významných udalostí a ich spojitosť s aktuálnymi problémami, výhodná je najmä skupinová forma terapie

  • Gestalt terapia – zvyšuje uvedomenie klienta o jeho prežívanie, podporuje ho v prijatí zodpovednosti za svoje myšlienky, emócie a činy

Terapeut sa za pomoci terapeutických prvkov snaží pomôcť svojmu klientovi v sebapoznaní, uvedomovaní si súvislostí, prežívaní a analýze svojich pocitov alebo tréningu novozískaných vedomostí a skúseností. Týmito prvkami môžu byť napr. rozhovor, podnecovanie, učenie, alebo aj neverbálne reakcie, či mlčanie. Veľmi dôležitým faktorom je aj vzťah, ktorý sa medzi klientom a terapeutom vytvorí. Je tiež potrebné pamätať na to, že terapia je väčšinou dlhodobá záležitosť a nemôžeme preto očakávať, že sa budeme po jednom sedení vznášať na obláčiku.

obrázok z istockphoto.com

5 výhod, ktoré nám môže psychoterapia poskytnúť

1. Zlepšenie alebo úplné vymiznutie už prítomných ťažkostí

Ako to už býva, väčšina z nás začína problémy riešiť až vo chvíli, keď sa stávajú neznesiteľnými. Aj v tomto prípade je však psychoterapia veľmi efektívna. Môže nám pomôcť odhaliť príčinu našich problémov, pozrieť sa na ne z iného uhla pohľadu a naučiť sa zvládať nepríjemné pocity, ktoré ich sprevádzajú.

Terapia nám môže uľaviť od stavov ako sú:

  • depresie

  • úzkosti – chronický strach, keď jedinec v budúcnosti očakáva katastrofický scenár aj napriek tomu, že na tieto obavy nemá racionálny dôvod

  • obsedantno‑kompulzívna porucha – vtieravé a nechcené myšlienky nútiace jedinca k nejakej, často nezmyselnej, činnosti, ktorá mu od nutkavých myšlienok dočasne uľaví

2. Lepšie zvládanie stresu a ťažkých situácií

Stres z našich životov, bohužiaľ, zrejme len tak nezmizne a je preto potrebné ho prijať a naučiť sa s ním pracovať. Počas terapie spoznáme, ktoré veci si skutočne zaslúžia našu pozornosť a naučíme sa využívať rôzne relaxačné a meditačné techniky, ktoré nám pomôžu sa uvoľniť. Príkladom môže byť tzv. mindfulness, ktoré spočíva vo všímavosti a zacielení pozornosti na prítomný okamih.

Okrem toho si tiež pripomenieme, že robiť chyby je jednoducho ľudské. Svoje neúspechy by sme si preto mali byť schopní odpustiť, poučiť sa z nich a zbytočne sa neutápať vo výčitkách, ktoré už nám v živote nič pozitívne neprinesú.

obrázok z istockphoto.com

3. Zdokonalenie sa vo vzťahoch a kontrole emócií

Všetko, čo zažívame, v nás vzbudzuje emócie. Aby sme ich mohli kontrolovať, musíme si tieto pocity najprv pripustiť a prežiť ich, či už sú príjemné alebo nie. Ich zadržiavaním si totiž dláždime cestu do pekiel – s každým ďalším potlačeným prežitkom sa zvyšuje vnútorný tlak, ktorý sa môže následne prejaviť buď nekontrolovateľnými záchvatmi hnevu a agresie, alebo naopak depresiami a úplným uzavretím sa pred svetom.

Človek je od prírody spoločenský tvor a vzťahy tak v našom živote zohrávajú absolútne zásadnú úlohu – či už ide o tie rodinné, partnerské, alebo pracovné. Na terapii sa môžeme zamerať na riešenie už vzniknutých problémov, učenie sa im predchádzať, ale aj na spôsoby, ako s ostatnými ľuďmi vhodne jednať a ako pohotovo reagovať v konfliktoch.

4. Posilňovanie sebavedomia a lepšie sebapoznanie

Psychoterapia je skvelým prostriedkom na lepšie sebapoznanie a rozvíjanie našich schopností. Pomôže nám uvedomiť si, čo by sme vlastne chceli v živote dosiahnuť (a za akú cenu!), naučí nás klásť na seba reálne nároky a v neposlednom rade sa vedieť náležite oceniť za odvedenú prácu. Zameriava našu pozornosť na poznanie a rozvoj našich silných stránok a môže nás aj zbaviť zbytočných obáv a neistôt, ktoré nám bránia naplno využiť náš potenciál.

5. Všeobecne vyššia kvalita života

Terapia nám pomôže uvedomiť si, čo je pre nás naozaj dôležité a že aj v tých najhorších chvíľach sú tu veci, za ktoré môžeme byť skutočne vďační. Pozitívne ovplyvňuje naše vzťahy k ostatným a pomáha nám byť otvorení novým príležitostiam a výzvam. Môže byť nápomocná aj pri osvojovaní a fixovaní nových návykov.

Vedie nás k lepšej životnej spokojnosti a väčšej odolnosti voči stresu, čo sa prejaví nielen na našom duševnom zdraví, ale aj tom fyzickom. Psychický stav sa totiž významne premieta do funkcií imunitného, tráviaceho, vylučovacieho, ale aj kardiovaskulárneho systému a starostlivosti oň je tak dôležitou súčasťou celkovej kvality života.

obrázok z gettyimages.com

Chodiť na terapiu nie je slabosť

Duševná pohoda je dôležitou súčasťou nášho zdravia a významne sa premieta do kvality života, vzťahov alebo miery výkonnosti. V spoločnosti však stále pretrváva názor, že ak si človek nedokáže poradiť sám, prejavuje tým istú mieru slabosti.

Pochabé, že? Keď sa nám rozbije práčka, logicky zavoláme inštalatéra, s rozbitou hlavou si zájdeme do nemocnice a so zablokovaným krkom sa objednáme na masáž alebo fyzioterapiu. Prečo sa teda hanbiť vyhľadať odbornú pomoc v podobe psychoterapie? Povedať si o pomoc je v tomto prípade úplne prirodzenou a zdravou snahou o úľavu, sebazáchovu alebo sebarozvoj.

Aj v súčasnej situácii je možné využívať najrôznejšie online psychoterapeutické konzultácie, ktoré fungujú na rovnakom princípe ako osobné stretnutie.

Čo si z toho odniesť?

Súčasná situácia a pretrvávajúca neistota sa podpisuje aj na našom psychickom stave. Ten je pritom neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia, významne ovplyvňuje celkovú kvalitu života, naše vzťahy aj pracovnú produktivitu.

Psychoterapia nám môže pomôcť zbaviť sa prítomných ťažkostí, lepšie zvládať stres a kontrolovať emócie, zapracovať na našich silných stránkach a vzťahoch s ostatnými ľuďmi, posilniť naše sebavedomie a celkovo zlepšiť kvalitu nášho života. A to znie celkom dobre, že? Nemajme preto strach tieto výhody využívať a v prípade potreby sa miesto blúdenia v kruhu radšej obráťme na odborníka.

Pridaj sa k 40 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
8 Páči sa mi Uložiť článok