Sledovanie filmov a jeho vplyv na zdravie a duševnú pohodu

overil/a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáre
Sledovanie filmov a jeho vplyv na zdravie a duševnú pohodu
obrázok z Freepik
Čo v článku nájdeš?
Zobraziť zoznam Skryť zoznam
  • Filmy môžu ovplyvniť duševnú i fyzickú pohodu v mnohých smeroch, konečný efekt sa však vždy odvíja od osobnostných charakteristík diváka, konkrétnej situácie a filmového žánru.
  • Hoci sledovanie hororových filmov nie je pre zdravé osoby nijako nebezpečné, fyzické príznaky môžu zodpovedať situácii, ako keď je nebezpečenstvo reálne.
  • Filmy, najmä kreslené príbehy a rozprávky, sa môžu využiť okrem iného aj v psychoterapii u detí aj dospelých.

Sledovanie filmov je činnosť obľúbená naprieč generáciami – hoci môže ísť o rozdielne žánre, pútavé príbehy na obrazovke priťahujú najmenších i najstarších. Čas vyhradený pre filmy majú ľudia často spojený s odpočinkom, zábavou a niekedy aj zážitkom zo samotného filmu. Na druhú stranu treba dodať, že ide vo všeobecnosti o pasívnu formu oddychu, ktorú je preto potrebné udržiavať v zdravých medziach a kombinovať s inými druhmi relaxácie. Čo však hovoria o sledovaní filmov štúdie a môžu po pozitívnej stránke ovplyvniť vaše zdravie?

4 spôsoby, ako môže sledovanie filmov pôsobiť na vaše zdravie a pohodu

Konečný efekt sledovania filmov je vždy veľmi individuálny a záleží okrem iného na aktuálnom stave a rozpoložení daného jedinca, jeho preferenciách a v neposlednom rade aj na žánri filmu a okolnostiach, za ktorých je sledovaný. Vplyv niektorých konkrétnych filmových žánrov bude podrobne rozobraný ďalej v texte, možný pozitívny efekt sledovania filmov sa však všeobecne týka predovšetkým týchto oblastí:

1. Relaxácia a zníženie miery stresu

Ponorenie sa do deja filmu vám umožní sa na chvíľu odpútať od bežných starostí alebo poskytnúť upokojenie po náročnom dni. Podľa štúdií môže sledovanie filmov zlepšiť náladu a znížiť mieru stresu – poukazujú však aj na to, že sa treba vyvarovať tzv. multitaskingu. Pri sledovaní by ste tak mali svoju pozornosť zamerať len na príbeh odohrávajúci sa vo filme a nenechať sa zviesť k ďalším činnostiam, ako je scrollovanie na sociálnych sieťach, vybavovanie nedorobenej práce a pod. Ak máte problém sa od bežných povinností alebo prokrastinácie odpútať, odneste počas času vyhradeného pre film inú elektroniku do inej miestnosti alebo si nastavte režim „nerušiť“.

2. Motivácia

Niektoré filmy vás môžu tzv. nakopnúť v mnohých oblastiach, či už ide o pracovnú produktivitu, športovú kariéru, rodinný a sociálny život alebo napríklad self‑care. Príbeh, ktorý sa odohráva na plátne, vám totiž môže poskytnúť nové podnety a prebudiť vo vás záujem o aktivity, ku ktorým by ste si inak možno len ťažko hľadali cestu. S filmovými hrdinami môžete často súcitiť, obdivovať ich alebo im naopak nejaké rozhodnutia vyčítať – to všetko vás môže naviesť na iný smer aj v reálnom živote.

3. Získanie odstupu od vlastných problémov

Ako už bolo spomenuté, sledovanie filmov vám môže poskytnúť mnoho nových podnetov a dôvodov na premýšľanie. Veľkou výhodou je, že príbeh postáv sledujete s odstupom a nie ste „zaťažení“ emóciami ako v skutočnom živote (alebo aspoň nie do takej miery). Akákoľvek situácia, ktorú uvidíte na obrazovke vám môže pripadať povedomá – možno ste ju sami zažili alebo ju zažívate práve teraz. A zatiaľ čo v realite je váš problém zdrojom veľkého množstva trápenia a obáv, pri hlavnom hrdinovi vám okamžite napadne, čo by mal asi na jeho vyriešenie urobiť. Aj tu je vždy samozrejme potrebné zvážiť všetky za a proti a možný dopad na vašu konkrétnu situáciu, často vám však môže pohľad z inej perspektívy skutočne pomôcť.

4. Spoločne strávený čas

Spoločné sledovanie filmov vám môže pomôcť rozprúdiť konverzáciu a upevniť vzťah so svojimi spoločníkmi. V tomto prípade samozrejme veľmi záleží na spôsobe realizácie zdieľaného zážitku – v prípade, že budete sledovať film mlčky a ešte sa pri tom sústrediť na desiatky ďalších činností, bude konečný efekt celkom určite iný, než keď sa vzájomne naladíte na rovnakú vlnu a diskutujete o dôležitých momentoch, správaní postáv a dejových zvratoch.

Ako môžu na zdravie pôsobiť jednotlivé filmové žánre?

1. Horory

Hororové filmy spravidla cielia na vytvorenie efektu napätia a nebezpečenstva. Aj keď si pri ich sledovaní uvedomujete, že sa dej odohráva iba na obrazovke, tenzie a náhle vyľakania môžu spôsobiť fyzickú odozvu, napr. zvýšenie hladiny adrenalínu a kortizolu. Môžete tiež pociťovať búšenie srdca alebo pozorovať rozšírené zrenice. Pre zdravého človeka nie sú samotné fyzické prejavy pri sledovaní hororových filmov nebezpečné, pokiaľ však patríte k ľuďom, ktorí po sledovaní tohto filmového žánru zle spia, z celkového hľadiska môže byť negatívne ovplyvnená vaša celková pohoda a v prípade ďalších spánkových ťažkostí aj fyzické zdravie.

Problém však môže nastať u osôb zápasiacich s úzkostnou poruchou alebo iným duševným ochorením. Vzhľadom na chronický pocit úzkosti je u týchto ľudí často zosilnené vnímanie negatívnych a stresujúcich zážitkov, a je tak väčšia pravdepodobnosť, že budú na hororové filmy reagovať s ešte väčším nepokojom, niekedy až na hranici paniky. Ľudia s úzkostnou poruchou majú často inštinktívne tendenciu sa tomuto žánru filmov vyhýbať, aj keď pred rozvojom duševných ťažkostí ho mohli mať naopak radi.

Pozitívny vplyv hororových filmov môže spočívať najmä v uvedomení si faktu, že ide iba o simulované nebezpečenstvo, ktoré nie je skutočné a po skončení filmu sa divák dočká istého rozuzlenia. Tento benefit sa nemusí týkať iba zdravých osôb, ale práve aj tých s úzkostnou poruchou – pomôže im totiž vnímať strach a stresovú situáciu, ktorá vedie k rozuzleniu, z úlohy vonkajšieho pozorovateľa. Vhodnosť sledovania hororov je preto vždy potrebné pri každom človeku posudzovať individuálne.

Sledovanie filmov a jeho vplyv na zdravie a duševnú pohodu
obrázok z Freepik

2. Rozprávky a kreslené filmy

Rozprávky a kreslené filmy určené pre deti alebo označované ako „rodinné programy“ spravidla ponúkajú láskavý humor, empatiu a porozumenie. Humor v týchto programoch je postavený na princípe „smiať sa s hrdinom“, nie „smiať sa hrdinovi“. Zdanlivo vzdialené svety ľudí a kreslených zvierat či dokonca neživých objektov môžu v mnohých prípadoch reflektovať situácie reálneho života, ktoré podávajú v láskavej a nenásilnej forme. Istú úlohu tu nepochybne zohráva aj nostalgia, keď vás obľúbené rozprávky čiastočne prenesú späť do detských rokov. Pri bližšom pohľade si však často všimnite aj to, koľko vám toho v detstve uniklo tzv. medzi riadkami.

Práve jednoduchosť a priamosť, s ktorou rozprávky pracujú, môže dospelým pomôcť odkryť skryté oblasti vnímania a ukázať im problematiku duševného zdravia v jasnejšej rovine. Ukazuje sa, že rozprávky (ale aj ďalšie žánre filmov) môžu byť jednou z podporných foriem psychoterapie pri liečbe najrôznejších duševných porúch. To potvrdzuje aj súhrnné review z roku 2021, ktoré poukazuje na efektivitu tzv. videoterapie u detí i dospelých.

3. Komédia

Komediálne filmy založené na humore môžu cez smiech prispieť k zlepšeniu nálady, úľave od symptómov úzkosti, zníženiu hladiny stresových hormónov alebo dokonca nižšej miere vnímania bolesti. Pozitívne emócie vyvolané sledovaním týchto filmov totiž môžu prispieť k uvoľňovaniu endorfínov, ktoré sú známe aj ako hormóny šťastia. Vždy bude samozrejme záležať na individuálnom type filmu a okolnostiach, všeobecne je ale výber obľúbenej komédie na dlhý zimný večer dobrou voľbou.

Opakované sledovanie filmov

Opakované sledovanie filmov nie je nič neobvyklé – aj vy máte bezpochyby svoje obľúbené kúsky, ktoré ste už videli viackrát, než dokážete spočítať. Zážitok z dobre natočenej snímky však nie je to jediné, čo vám môže opätovné sledovanie filmov priniesť. Rewatching je veľmi obľúbený u osôb s úzkostnou poruchou, pretože im môže pomôcť dodať pocit bezpečia a istoty. Môžu si byť totiž istí, že ich v deji nič nepríjemne neprekvapí a už dopredu poznajú vyvrcholenie všetkých dejových zvratov, čo znižuje mieru napätia a prináša toľko potrebné uvoľnenie a relaxáciu.

Opakovane videné filmy vás okrem toho môžu preniesť do skorších období vášho života a pomôžu vám vybaviť si situáciu, keď ste túto snímku videli prvýkrát, čo môže mať opäť pozitívny vplyv na duševnú pohodu.

Aktívny vs. pasívny odpočinok

Z vyššie uvedeného textu je zrejmé, že sledovanie filmov môže skutočne pozitívne ovplyvniť vaše zdravie po psychickej a niekedy aj fyzickej stránke. Pre maximálne využitie všetkých benefitov je však paradoxne nevyhnutné túto aktivitu nepreháňať – či už z dôvodu fyzickej inaktivity alebo žiarenia vychádzajúcej z obrazovky, ktoré môže v nadmernej miere negatívne ovplyvniť zrak alebo spánok.

Pokiaľ vás sledovanie filmov baví, je úplne v poriadku si naň občas vyhradiť čas a oddýchnuť si. Nezabúdajte však, že pre zdravý životný štýl a celkový well‑being je v rámci regenerácie a relaxácie nevyhnutné stavať skôr na pohybe a ďalších, kreatívnejších, formách oddychu (čítanie kníh, kreslenie, meditácia atď.).

Čo si z toho odniesť?

Filmy môžu ovplyvniť duševné a fyzické zdravie v mnohých smeroch. Môžu vám pomôcť znížiť hladinu stresu, odpútať sa od starostí bežného života alebo sa dokonca namotivovať. Nie každý žáner je však vhodný pre všetkých bez rozdielu – napr. ľudia s úzkostnou poruchou môžu napätie v hororových filmoch prežívať veľmi intenzívne.

Pri kreslených filmoch a rozprávkach bol nájdený terapeutický potenciál, a to nielen u detí, ale aj dospelých. Napriek tomu, že môže sledovanie filmov poskytnúť mnoho benefitov, je potrebné si uvedomiť, že by nemalo tvoriť základ trávenia voľného času. Ideálne je spojiť ho s ďalšími relaxačnými aktivitami potrebnými pre zdravý životný štýl, ako pohyb, meditácia alebo čítanie kníh.

Self-care: 10 jednoduchých tipov na každodennú starostlivosť o seba
Self-care: 10 jednoduchých tipov na každodennú starostlivosť o seba
Self‑care je v spoločnosti často mylne vnímaná ako znak sebeckosti, snobstva alebo býva zamieňaná za sebarozvoj. Vedecké dôkazy o jej benefitoch však hovoria sami za seba a mnoho týchto činností zvládnete zadarmo a z pohodlia domova.
Psychohygiena: cesta za duševným zdravím
Psychohygiena: cesta za duševným zdravím
V dnešnej dobe nepremýšľame nad možnými duševnými problémami, kým naozaj neprídu, tobôž aby sme sa aktívne venovali, nech už akejkoľvek, prevencii našej osoby. Ale je to tak správne? Psychohygiena osvetľuje dôvody, prečo by sme sa o seba mali starať ešte skôr, než budeme naozaj musieť. Viac sa dozviete v tomto článku!
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu
Dnešná doba je plná stresu a neistoty – preto niet divu, že nám naše problémy občas jednoducho prerastú cez hlavu. Existuje ale účinná pomoc. Čo je psychoterapia a aké sú jej výhody, zistíte v novom článku.
Pohybom k zdraviu: koľko fyzickej aktivity je tak akurát?
Pohybom k zdraviu: koľko fyzickej aktivity je tak akurát?
Pohybová aktivita by mala byť súčasťou životného štýlu v každom veku. Koľko času venovať pohybovej aktivite v jednotlivých vekových skupinách na udržanie ich zdravotných benefitov?
Meditácia: ako dosiahnuť pozitívne účinky a ktorý typ zvoliť?
Meditácia: ako dosiahnuť pozitívne účinky a ktorý typ zvoliť?
Príde vám meditácia ako z iného sveta? Dnešný článok vám predstaví štúdiami potvrdené benefity tejto relaxačnej techniky a ukáže vám, že meditovať môžete napríklad aj na prechádzke.
10 motivačních filmů, které tě donutí vstát z gauče
10 motivačních filmů, které tě donutí vstát z gauče
Každé roční období znamená možnost začít znovu a lépe. Pro začátek je důležitá motivace a tu vám přinášíme právě teď skrze našich 10 filmových tipů, které vás tak nakopnou, že si hned zítra zajdete do posilovny.
Arteterapia: čo to je a prečo ju skúsiť?
Arteterapia: čo to je a prečo ju skúsiť?
Arteterapia je druhom liečby, ktorá kombinuje umelecký proces s terapeutickou podporou na dosiahnutie celkového blahobytu človeka. Tento článok popíše, ako funguje, jej benefity a aj to, pre koho je tento terapeutický prístup vhodný!
Benefity čítania kníh: bystrá myseľ, empatia a menej stresu
Benefity čítania kníh: bystrá myseľ, empatia a menej stresu
Knihy, vzhľadom na stále modernejšie technológie, v dnešných dňoch zo života ľudí takmer zmizli, čo je však veľká škoda. Aké benefity vám čítanie kníh prinesie, sa dozviete v novom článku.
Filmové hvězdy radí: Jak se dostat do kondice?
Filmové hvězdy radí: Jak se dostat do kondice?
Ve filmech často obdivujeme jejich vypracovaná těla, ale málokdo si dokáže představit, co všechno za nimi stojí. Jak se dostávají filmové hvězdy do kondice pro své role? A měli bychom je v této přípravě napodobovat?
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
Bolesti chrbta dokáže pomerne ľahko narúšať každodenné aktivity bežného života. Pokiaľ trápia aj vás, konkrétne tie v bedrovej časti, je tento článok presne pre vás. Zaoberá sa technikami preťahovania a posilňovania, ktoré pomôžu s bolesťou, stuhnutosťou a zároveň fungujú ako prevencia proti budúcim problémom.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit je základom úspešného chudnutia – čo si však pod týmto termínom predstaviť a ako vedomosti zaviesť do praxe?
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
Bolesť krčnej chrbtice patrí medzi nepríjemné stavy ovplyvňujúce fyzickú a psychickú pohodu. Podľa štúdií sa navyše predpovedá, že až 7 z 10 ľudí túto bolesť zažije. Ako sa proti tomu brániť? Dnešný článok prezradí 8 cvikov nielen na uvoľnenie, ale aj posilnenie krčnej chrbtice, ktoré pravidelným cvičením obmedzí alebo úplne eliminuje bolesť.
8 vecí, ktoré sa stanú po vysadení hormonálnej antikoncepcie
8 vecí, ktoré sa stanú po vysadení hormonálnej antikoncepcie
Hormonálna antikoncepcia je jednou z metód zabraňujúcich nechcenému počatiu. Do akej miery ale mení prirodzené pochody v ženskom cykle, a čo môžete očakávať po jej vysadení?
Nafúknuté brucho? Toto je 7 najčastejších príčin
Nafúknuté brucho? Toto je 7 najčastejších príčin
S nafúknutým bruchom sa stretol takmer každý a všetci sa zhodnú, že dokáže poriadne znepríjemniť deň. Pokiaľ sa však problémy s trávením opakujú alebo vás dokonca trápia dlhodobo, je potrebné zakročiť. V dnešnom článku vám predstavíme 7 možných príčin nafúknutého brucha spoločne s ich riešeniami!