Kde si v tele ukladáme tuk a ktorý je najviac nebezpečný?

Tomáš Novotný
Tomáš Novotný 11. 4. 2022
Páči sa mi Komentáre Uložiť článok
Kde si v tele ukladáme tuk a ktorý je najviac nebezpečný?
  • Priemerný človek má v tukových zásobách energiu asi na 3 mesiace života.

  • Rozloženie tukových zásob po tele je nerovnomerné a závisí od pohlavia a ďalších faktorov.

  • Tuk uložený v oblasti brucha je oveľa nebezpečnejší ako tuk uložený v oblastiach stehien a bokov.

Ľudské telo miluje ukladať si energiu v tukových zásobách. V porovnaní s inými energetickými zásobami je to efektívnejšie a navyše si v nich dokáže uložiť enormné množstvo energie. Muž s hmotnosťou 80 kg s podielom 15 % tuku má v tukových zásobách uložených asi 92 000 kcal, žena s hmotnosťou 65 kg s podielom 20 % tuku má v tukových zásobách uložených asi 100 000 kcal.

V oboch prípadoch ide o toľko energie, ktorá by teoreticky vystačila na 3 mesiace hladovania. Berte to ale len ako myšlienkový experiment, nedáva žiadny zmysel podobné pokusy skúšať.

Jablko alebo hruška? Viac ako len problém estetiky

Telesný tuk sa neukladá rovnomerne. Medzi jeho najobľúbenejšie oblasti patrí brucho, boky a stehná.

  • Postava typu „hruška“ (gynoidný typ) je taký tvar postavy, pri ktorom dominuje ukladanie zásobného tuku do oblasti stehien a bokov. Je charakteristická pre ukladanie tuku u žien.

  • Postava typu „jablko“ (androidný typ) je taký tvar postavy, pri ktorom dominuje ukladanie zásobného tuku do oblasti brucha. Je charakteristická pre ukladanie tuku u mužov.

S rozložením tuku po tele neurobíte prakticky vôbec nič. Gynoidný typ postavy je typický pre zvýšené hladiny estrogénov, čo naznačuje, že charakteristická distribúcia tuku po tele je daná predovšetkým hormonálne. Či už sa vám páči viac „jablko“ alebo „hruška“, zo zdravotného hľadiska to rozhodne nie je jedno. Androidný typ postavy je totiž z hľadiska kardiovaskulárnych ochorení podstatne viac rizikový, pretože je preň typický vyšší podiel viscerálneho tuku.

obrázok z istockphoto.com

Podkožný vs. viscerálny tuk: Dávid a Goliáš v tukovom podaní

Pre postavu typu „hrušky“ je charakteristické, že sa zásobný tuk vyskytuje predovšetkým vo forme podkožného tuku. Ten vás síce z estetického hľadiska trápiť môže, ale z toho zdravotného to zas taký veľký problém nie je. Inak je to pri viscerálnom (útrobnom) tuku , ktorý sa ukladá medzi orgánmi v oblasti trupu a je typický pre postavu typu „jablko“. Viscerálny tuk je z hľadiska kardiovaskulárneho zdravia najviac rizikový.

Prečo je viscerálny tuk horší ako ten podkožný?

  1. Viscerálny tuk a ukladanie do pečene. Pre viscerálny tuk je typické, že sa z neho rýchlejšie uvoľňujú voľné mastné kyseliny, ktoré sa následne môžu krvou premiestniť a uložiť v pečeni. Tuk uložený v pečeni je ďalším veľkým rizikovým faktorom pre vznik kardiovaskulárnych ochorení.

  2. Viscerálny tuk a produkcia prozápalových látok. Útrobný tuk je tiež významným producentom cytokínov a ďalších prozápalových látok, ktoré sa môžu priamo podieľať na rozvoji aterosklerózy.

Percento telesného tuku je dobrý diagnostický údaj, ale má aj svoje slabé miesta. Nijako totiž nezdôrazňuje škodlivosť viscerálneho tuku. Niekedy sa preto oplatí siahnuť po ďalších obezitologických nástrojoch. Ako sa zbaviť viscerálneho tuku? Riešením je negatívna kalorická bilancia. Keďže však nie je možné ovplyvniť, z akej telesnej partie sa bude zásobný tuk strácať, treba vytrvať.

Ako spoznať riziká viscerálneho tuku? Pomôže aj krajčírsky meter

Existuje niekoľko metód, ktoré dokážu celkom spoľahlivo odhadnúť riziká viscerálneho tuku. Pri tej najjednoduchšej nebudete potrebovať nič iba krajčírsky meter a presnú ruku.

1. Metóda WHR stanovuje riziká vďaka meraniu obvodov

Jednou z jednoduchých a veľmi účinných metód je index WHR (Waist Hip Ratio). Pre stanovenie kardiovaskulárnych rizík je presnejší ako index BMI aj ako niektoré iné ukazovatele.

  1. Zmerajte obvod svojho pása v mieste, kde ho máte najužší.

  2. Zmerajte obvod svojich bokov v najširšej oblasti.

Hodnotu WHR vypočítate podľa nasledujúceho výpočtu:

WHR = obvod pása (cm)/obvod bokov (cm)

Výsledky vyhodnotíte podľa nasledujúcej tabuľky:

Muž Žena
Normálna hmotnosť < 0,95 < 0,80
Nadváha 0,96 – 1,00 0,81 – 0,85
Obezita > 1,00 > 0,86

Kde si v tele ukladáme tuk a ktorý je najviac nebezpečný?

Veľká výhoda WHR indexu je, že obezitu hodnotí podľa proporcií, nie podľa absolútneho množstva tuku, čím zdôrazňuje problém tuku uloženého v oblasti brucha. Je tak vhodnejším nástrojom na hodnotenie obezity ako zdravotného problému v porovnaní s inými indexmi.

2. Meranie viscerálneho tuku metódou DEXA

O metóde DEXA sa niekedy hovorí ako o kráľovnej medzi obezitologickými nástrojmi na meranie telesného tuku. Nielenže je veľmi presná, dokáže taktiež aj zmerať rozloženie tuku v tele vrátane toho viscerálneho. Nechať sa zmerať metódou DEXA môžete na niektorých vybraných pracoviskách, jedno meranie stojí asi 40 €.

3. Meranie viscerálneho tuku metódou bioimpedancie

Bioimpedančné prístroje sú bežne dostupné v niektorých fitness centrách alebo u nutričných terapeutov. Aj na nich je možné nechať si zmerať špecificky viscerálny tuk.

Štúdie ukazujú, že v porovnaní s metódou CT je meranie trochu menej presné, ale stále presnejšie ako meranie samotného obvodu trupu. Meranie viscerálneho tuku na prístrojoch typu InBody je tak ďalším jednoduchým spôsobom, ako o zásobách útrobného tuku zistiť viac.

Čo si z toho odniesť?

Bežný človek má v zásobnom tuku uložené toľko energie, koľko by vystačilo na niekoľko mesiacov života. Je to v poriadku dovtedy, kým množstvo telesného tuku neprekročí únosnú mieru. To má potom za následok nadváhu a obezitu. Zásobný tuk však na tele nie je rozdelený rovnomerne. Medzi najčastejšie úložné miesta patrí oblasť brucha, stehien a zadok. Zo všetkých miest na tele je najviac rizikový tuk uložený medzi orgánmi v trupe, hovoríme mu viscerálny tuk.

Viscerálny tuk je možné odhadnúť pomocou merania obvodu pása a jeho porovnaním s obvodom bokov. O niečo presnejší odhad získame z meraní na bioimpedančných prístrojoch InBody a ešte lepšie nám viscerálny tuk pomôže stanoviť metóda DEXA.

Pridaj sa k 40 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
Páči sa mi Uložiť článok