Ponorková choroba: z čoho vzniká a ako sa jej brániť?

overil/a Mgr. Kristýna Dvořáková a Mgr. Barbora Matějčková
Komentáre
Ponorková choroba: z čoho vzniká a ako sa jej brániť?
obrázok z Freepik
Čo v článku nájdeš?
Zobraziť zoznam Skryť zoznam
  • Ponorková choroba je stav, ktorý môže človek zažívať v prípade zdieľanej izolácie.
  • V tomto stave nie je schopný adekvátnej sociálnej interakcie s ostatnými prítomnými ľuďmi.
  • Medzi príznaky môže patriť nepokoj, podráždenosť, ale tiež (paradoxne) osamelosť.

Definícia ponorkovej choroby v spoločenskom kontexte

Tento fenomén predstavuje vzrastajúce napätie, konflikty a neznášanlivosti v malých uzavretých skupinách, kde členovia trávia čas v obmedzenom priestore. Termín vychádza z analógie s podmienkami v ponorkách, kde môžu uzavreté prostredie a dlhodobá izolácia vyvolávať psychologický a sociálny tlak. Ponorková choroba môže byť spojená s nepriaznivými vplyvmi obmedzenej komunikácie, tlaku, monotónnosti alebo nedostatku súkromia – to všetko môže prispievať k narastajúcim konfliktom a negatívnym medziľudským vzťahom. Ponorkovú chorobu zažívalo mnoho jedincov počas pandémie Covidu‑19 – štúdia z roku 2022 zistila, že 75 % z 260 respondentov počas lockdownu trpelo práve ponorkovou chorobou, prejavujúcou sa väčšou citlivosťou na svojich spoločníkov.

V týchto uzavretých prostrediach, kde sa členovia skupiny stávajú takmer neoddeliteľnými a sú vystavení vzájomným denným interakciám, môže ponorková choroba vyvolať rad problémov. Medzi tie patrí okrem iného nedostatok tolerancie k odlišnostiam a narastajúca ostrakizácia (vylúčenie jedinca z kolektívu) alebo konflikty.

Akým spôsobom sa prejavuje?

Ponorková choroba sa môže manifestovať rôznymi spôsobmi, hlavné prejavy však zahŕňajú predovšetkým vzrastajúce napätie, frekventované konflikty a neznášanlivosť v rámci uzavretých skupín. Jedným z charakteristických prejavov je tiež už spomínaná zhoršená komunikácia, keď sa členovia skupiny (či už rodina, priatelia, či kolegovia) stávajú stále menej ochotnými zdieľať informácie alebo prijímať názory iných. Táto komunikačná bariéra potom ľahko vytvára atmosféru nedôvery a izolácie medzi jednotlivými členmi.

Kvôli narastajúcej psychickej nepohode tak často aj drobné konflikty vedú k hádkam, intenzívnejším reakciám na maličkosti, v horších prípadoch aj k agresívnemu správaniu. Nepríjemnosť takejto situácie má vplyv na produktivitu (spravidla v pracovnom prostredí) či úpadok empatie a dôvery (skôr v kruhu bližších osôb). Extrémne prípady môžu vyústiť do vyhostenia jedinca z kolektívu či spoločnosti alebo vzniku sociálnych klík a frakcií vo vnútri skupiny, čo ďalej podkopáva tímovú, poprípade rodinnú harmóniu.

Príčiny, faktory, prejavy

Ponorková choroba má pôvod v rôznych faktoroch – jednou z hlavných príčin je však už vyššie spomínaný obmedzený priestor a kontakt na dennej báze s obmedzenou skupinou ľudí. Jedinec si tak oveľa viac uvedomuje nedostatok súkromia aj neustálu expozíciu ostatným členom. Z psychického hľadiska môže zažívať pocity postupnej straty vlastnej identity, teda problému, ktorý zahŕňa potlačenie osobného názoru, záujmov či častí osobnosti z dôvodu, niekedy aj domnelého, sociálneho tlaku. Ďalej môže prispievať nedostatok funkčnej komunikácie. V uzavretých priestoroch sa často vytvárajú špecifické normy a spôsoby dorozumievania, objavuje sa teda oveľa viac príležitostí pre komunikačný šum a iné bariéry v oblasti chápania druhých.

Ponorková choroba: z čoho vzniká a ako sa jej brániť?

Možné dopady na jednotlivcov i skupinu

Dopady ponorkovej choroby sa spravidla redukujú postupnou zmenou fyzickej alebo duševnej scenérie – najčastejšie tým, že jednotlivci prestanú tráviť také veľké množstvo času spolu v uzavretom priestore. Dovtedy ale ovplyvňujú celé spektrum záležitostí – zhoršené psychické zdravie, ktoré potenciálne ústi k väčšej náchylnosti k úzkostným či depresívnym stavom. Nedostatok súkromia a tlak zo strany skupiny navyše podnecuje k emocionálnemu vyčerpaniu a pocitu samoty.

Na úrovni skupiny vytvára ponorková choroba rozdelenie kolektívu. Vzťahy medzi členmi môžu byť poznamenané vzájomným nedôverčivým správaním, čo bráni efektívnej spolupráci či produktivite v rámci spolubývania (napríklad sa nemôžete v pokoji učiť v prítomnosti druhého a pod.). V extrémnych prípadoch môže dôjsť k formovaniu frakcií a odštiepeniu členov, čo vedie k podkopaniu solidarity a kolektívneho cieľa.

6 tipov pre prevenciu a riešenie

  1. Bezpečné prostredie: prevencia a riešenie ponorkovej choroby vyžadujú kombináciu stratégií zameraných na podporu zdravých medziľudských vzťahov, komunikáciu a tímovú spoluprácu. Prvým krokom je vytvorenie otvoreného a bezpečného prostredia, kde môžu jednotlivci slobodne vyjadrovať svoje názory, pocity aj domnelé osobne prežívané krivdy.
  2. Pravidelné prechádzky: výskum jasne ukazuje, že čas strávený v prírode je pre duševné zdravie dobre stráveným časom. Vďaka zlepšeniu kognitívnych funkcií nielen jednoducho a efektívne zdvihnete náladu, ale tiež zmiernite stres aj pociťované napätie. V prípade, že sa vyložene von nedostanete, môžete prísun vzduchu doplniť napríklad otvorením okna alebo niekoľkými minútami na balkóne.
  3. Odpočinok v samote a súkromí: zabezpečenie vyváženého pomeru práce, rodinného i vyložene individuálneho života obvykle efektívne predchádza emocionálnemu vyčerpaniu, pocitu izolácie aj vonkajším domnelým tlakom. Takže aj keď majú rodičia povinnosti voči deťom, partneri voči sebe navzájom a pod., neznamená to, že by ste mali zabúdať sami na seba. Doprajte si teda aj čas „mimo“ ostatných. Nájdite si pokojné miesto, kde si môžete prečítať knihu, meditovať alebo si pustiť do uší pútavý podcast.
  4. Vyrovnaný cirkadiánny rytmus: snažte sa chodiť spať a vstávať v rozumnú, ale predovšetkým v rovnakú, dobu – znížite tým riziko mentálnych a ďalších ochorení, ktoré by vás mohli s väčšou pravdepodobnosťou postihnúť aj počas ponorkovej choroby.
  5. Tretia strana: občas totiž potrebujete nezávislého pozorovateľa, ktorý sa nemá nutne „postaviť“ na stranu jedného či druhého (prípadne väčšej skupiny ľudí), ale skôr pomôcť nájsť spoločné porozumenie a potenciálne riešenie problémov.
  6. Kreatívna stránka: posledný bod sa týka predovšetkým karanténneho či inak izolačného scenára, keď sa človek snaží hlavne využiť voľný čas kreatívne a zapojiť sa do tvorivých činností (či už by išlo o hru na klavír, skladanie puzzlí, pečenie, prácu s drevom alebo maľbu akrylových diel). Také chvíľky sústredenia a „hrania“ zároveň zamestnávajú mozog, a napriek tomu uvoľňujú stres. Zároveň prináša pocit naplnenia aj nedočkavosti, že sa máte na čo tešiť.

Čo si z toho odniesť?

Ponorková choroba je duševný stav, ktorý sa môže vyvinúť, keď je človek nútený zostať v uzavretom priestore a nemá možnosť rozmanitej sociálnej interakcie. Spravidla zahŕňa pocity nepokoja, podráždenosti alebo osamelosti, čo môže významne ovplyvniť kvalitu života jedinca. Dôležité je na seba netlačiť a snažiť sa vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom môžete vyjadriť svoje obavy či túžbu po fyzickej alebo psychickej zmene situácie.

Mám ísť cvičiť, aj keď som chorý?
Mám ísť cvičiť, aj keď som chorý?
Máme ísť cvičiť, keď sme chorí, alebo nie? To je podobne stará otázka ako Hamletovo: „Byť, či nebyť?“ Dnes sa pozrieme na túto otázku okom vedy a povieme si, kedy ísť cvičiť, a kedy naopak radšej zostať pekne v pelechu.
Trávenie času v prírode: Aké má benefity a ako dlho v nej pobudnúť?
Trávenie času v prírode: Aké má benefity a ako dlho v nej pobudnúť?
Pobyt v prírode má na človeka blahodarný vplyv od nepamäti – nové štúdie však naznačujú, že tieto benefity sú oveľa väčšie, než sa doteraz predpokladalo. Na aké oblasti zdravia príroda pôsobí, ako dlho v nej byť a ako si na túto aktivitu urobiť viac času?
8 krokov, ako sa prestať prejedať kvôli negatívnym emóciám
8 krokov, ako sa prestať prejedať kvôli negatívnym emóciám
Zlepšiť si náladu vedierkom zmrzky je fajn. Ale len do tej doby, kým si vytvoríme návyk a budeme riešiť každý výkyv nálady jedlom. Dôsledky nemusíme sledovať len na pribúdajúcich centimetroch v páse, ale aj na našom zdraví. V dnešnom článku sa dozvieme, ako s nástrahami emočného jedenia bojovať.
Čo je cirkadiánny rytmus a ako nám môže zlepšiť život?
Čo je cirkadiánny rytmus a ako nám môže zlepšiť život?
Naše telo sa riadi podľa cirkadiánneho rytmu. Telesné nastavenie nie je dobré obchádzať, môžete si akurát zarobiť na problém. Pozrite sa, ako tento rytmus funguje, čo ho udáva a ako ho môžete sami podporovať, aby ste sa vo svojom tele cítili lepšie.
Úzkostná porucha: ako sa prejavuje a ako ju efektívne liečiť?
Úzkostná porucha: ako sa prejavuje a ako ju efektívne liečiť?
Úzkosť je v poslednej dobe často skloňovaná medzi profesionálmi aj širokou verejnosťou – je ale vždy len na obtiaž, alebo môže byť človeku prospešná? A ako teda spoznať, kedy máte problém? Všetko sa dozviete v článku.
Psychohygiena: cesta za duševným zdravím
Psychohygiena: cesta za duševným zdravím
V dnešnej dobe nepremýšľame nad možnými duševnými problémami, kým naozaj neprídu, tobôž aby sme sa aktívne venovali, nech už akejkoľvek, prevencii našej osoby. Ale je to tak správne? Psychohygiena osvetľuje dôvody, prečo by sme sa o seba mali starať ešte skôr, než budeme naozaj musieť. Viac sa dozviete v tomto článku!
Hygge: marketingový ťah, alebo nový pohľad na život?
Hygge: marketingový ťah, alebo nový pohľad na život?
O koncepte hygge ste už určite počuli – môže ale nejakým spôsobom skutočne zmeniť váš život k lepšiemu, alebo je to len premyslený ťah, ako vás nalákať na kúpu všemožných kníh a dekorácií?
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
Bolesti chrbta dokáže pomerne ľahko narúšať každodenné aktivity bežného života. Pokiaľ trápia aj vás, konkrétne tie v bedrovej časti, je tento článok presne pre vás. Zaoberá sa technikami preťahovania a posilňovania, ktoré pomôžu s bolesťou, stuhnutosťou a zároveň fungujú ako prevencia proti budúcim problémom.
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
Bolesť krčnej chrbtice patrí medzi nepríjemné stavy ovplyvňujúce fyzickú a psychickú pohodu. Podľa štúdií sa navyše predpovedá, že až 7 z 10 ľudí túto bolesť zažije. Ako sa proti tomu brániť? Dnešný článok prezradí 8 cvikov nielen na uvoľnenie, ale aj posilnenie krčnej chrbtice, ktoré pravidelným cvičením obmedzí alebo úplne eliminuje bolesť.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit je základom úspešného chudnutia – čo si však pod týmto termínom predstaviť a ako vedomosti zaviesť do praxe?
8 vecí, ktoré sa stanú po vysadení hormonálnej antikoncepcie
8 vecí, ktoré sa stanú po vysadení hormonálnej antikoncepcie
Hormonálna antikoncepcia je jednou z metód zabraňujúcich nechcenému počatiu. Do akej miery ale mení prirodzené pochody v ženskom cykle, a čo môžete očakávať po jej vysadení?
Nafúknuté brucho? Toto je 7 najčastejších príčin
Nafúknuté brucho? Toto je 7 najčastejších príčin
S nafúknutým bruchom sa stretol takmer každý a všetci sa zhodnú, že dokáže poriadne znepríjemniť deň. Pokiaľ sa však problémy s trávením opakujú alebo vás dokonca trápia dlhodobo, je potrebné zakročiť. V dnešnom článku vám predstavíme 7 možných príčin nafúknutého brucha spoločne s ich riešeniami!
Pokojová srdcová frekvencia: Čo vypovedá o našom tele?
Pokojová srdcová frekvencia: Čo vypovedá o našom tele?
Pokojová srdcová frekvencia je jednoduchý ukazovateľ, ktorý veľa vypovedá o našom organizme. Aké hodnoty sú normálne a čo srdcová frekvencia prezradí športovcom?
Čím sú spôsobené biele škvrny na nechtoch?
Čím sú spôsobené biele škvrny na nechtoch?
Biele bodky na nechtoch sú pre mnohých z nás synonymom pre nedostatok vápnika. Je to ale vždy tá správna príčina?