S vysokým obsahom bielkovín

Radenie

Potraviny s vysokým obsahom bielkovín

Za potraviny s vysokým obsahom bielkovín sa podľa nariadenia ES 1924/2006 považujú také potraviny, pri ktorých bielkoviny predstavujú aspoň 20 % energetickej hodnoty.

U bielkovín však nejde iba o ich množstvo, dôležitá je najmä ich kvalita, ktorú je možné určiť na základe obsiahnutých esenciálnych aminokyselín, ktoré sú pre fungovanie ľudského organizmu kľúčové, a je nutné ich prijímať v podobe potravy.

Živočíšne bielkoviny

Bielkoviny pochádzajú zo živočíšneho zdroja sú všeobecne považované za kvalitnejší zdroj bielkovín, vďaka komplexnému spektru esenciálnych aminokyselín. Medzi živočíšne zdroje s najvyšším obsah bielkovín sa radí:

Rastlinné bielkoviny

Bielkoviny z rastlinných zdrojov sa vyznačujú nižšou kvalitou, danou nekompletným spektrom esenciálnych aminokyselín, a horšou využiteľnosťou oproti živočíšnym. Jedným z najjednoduchších riešení je správne kombinovať rastlinné bielkoviny, prípadne ich prijímať vo vyššom množstve. Rastlinné potraviny s vysokým obsahom bielkovín sú: