1
zodpovedaný dotaz
Môžu byť aj 2 dávky denne? Či len jedna?