1
zodpovedaný otázku
podle čeho mi lékař určí dávkování?