1
zodpovedaný dotaz
Tento proteín za 20€ je aká hmotnosť 1000g alebo 2225g...?