MedPharma

Rýdzo česká rodinná spoločnosť MedPharma pôsobí na trhu od roku 2000. Špecializuje sa návrh, vývoj, výrobu, distribúciu a predaj doplnkov stravy, kozmetických prípravkov a zdravotníckych pomôcok. Pri výrobe kladie dôraz najmä na vysokú kvalitu, preto prebieha neustála a niekoľkonásobná vstupná, priebežná a výstupná kontrola výroby. MedPharma striktne dodržiava princípy Analýzy nebezpečenstva a kontroly kritických bodov (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) a jej výroba je certifikovaná podľa noriem ČSN EN ISO 9001 A ČSN EN ISO 13 485.

Radenie