Iswari

Česká firma Iswari bola založená v roku 2010 a spolu s partnerskými Iswari Portugal a Iswari Ireland vyrába a dodáva na trh BIO superpotraviny a vlastné produkty na ich báze. Samotná výroba prebieha v Českej republike a rovnako tak tu vzniká aj väčšina receptúr. Ich poslaním je priviesť na trh kvalitné a čisté výrobky a umožniť zákazníkom konzumovať superpotraviny v dostupnej podobe s minimálnymi nárokmi na prípravu. Výrobky spĺňajú prísne normy EÚ ekologickej produkcie a veľká pozornosť je venovaná pôvodu surovín.

Radenie