1
zodpovedaný otázku
Dá se mléko nahradit vodou? Alespoň polovina? 🤔😊