1
zodpovedaný otázku
prosím jaká je trvanlivost zavřeného oleje a trvanlivost po otevření?