1
zodpovedaný otázku
Tuhle směs nelze připravit v troubě?