Potravinová pyramída: Návod na ceste za zdravším jedálničkom

Mgr. Kristýna Dvořáková
Mgr. Kristýna Dvořáková 18. 3. 2023 Prvýkrát publikované 9. 3. 2022
Aktualizované 18. 3. 2023
7 min. 5 Páči sa mi Komentáre
5
Uložiť článok
Potravinová pyramída: Návod na ceste za zdravším jedálničkom
  • Cieľom výživových odporúčaní je podporiť zdravie obyvateľstva

  • Grafická forma je ideálna na atraktivitu a dobrú zapamätateľnosť

  • Spracovanie jednotlivých odporúčaní sa môže líšiť, vždy by sa však mali snažiť o vyvážený, plnohodnotný jedálniček, založený na nutrične bohatých potravinách a s dostatkom všetkých nevyhnutných živín

Cieľom potravinovej pyramídy je prispieť k upevneniu zdravia obyvateľstva

Ak vás zaujíma podoba potravinovej pyramídy, pravdepodobne chcete dosiahnuť zdravý a vyvážený jedálniček – a presne na to aj pyramída slúži. Oficiálne ide o tzv. FBDG, čiže odporúčania založené na skupinách potravín. Tento typ odporúčania vydáva štát a jeho cieľom je primárne podpora a upevnenie zdravia obyvateľstva.

FBDG odporúčania sa vyznačujú tým, že sú často znázornené v grafickej podobe, vynikajú dobrou využiteľnosťou v praxi a cielia na širokú verejnosť, u ktorej majú podporiť vyváženosť a pestrosť jedálnička. V Českej republike je príkladom tohto odporúčania práve potravinová pyramída.

1. Potravinová pyramída Ministerstva zdravotníctva Českej republiky

Hoci táto pyramída vznikla už v roku 2005 a má už teda čo to za sebou, stále je považovaná za oficiálne grafické výživové odporúčanie. Nijako to ale nevadí – uvedené informácie totiž stále platia. V jednotlivých poschodiach pyramídy nájdete, spolu s odporúčaným počtom porcií, vybrané skupiny potravín, ktoré by sa mali objavovať vo vašom jedálničku. Nad pyramídou je znázornený pohyb ako nevyhnutná súčasť zdravého životného štýlu.

obrázok z szu.cz
obrázok z szu.cz

Hodnotenie

Oficiálna potravinová pyramída je prehľadne rozdelená do jednotlivých kategórií potravín, konkrétny počet porcií z grafického znázornenia ale viditeľný nie je a treba ho hľadať v texte pod pyramídou. Pomerne široké rozpätie porcií umožňuje individuálne nastavenie množstva jednotlivých potravinových skupín, napr. s ohľadom na fyzickú aktivitu, v pyramíde však chýbajú niektoré dôležité body, ako napr. pitný režim.

2. Česká potravinová pyramída

Ďalší variant potravinovej pyramídy pochádza z roku 2013 a bol vydaný spolkom Fórum zdravé výživy. Pyramída je okrem poschodí rozdelená aj do oblastí „najvhodnejšie“ a „menej vhodné“ – na každom poschodí si tak jednoducho urobíte predstavu o tom, čo by ste mali podľa odporúčania jesť najčastejšie. Na rozdiel od oficiálnej pyramídy tu prvé poschodie netvoria potraviny, ktoré sú zdrojom komplexných sacharidov, ale najmä ovocie a zelenina. Vpravo dole je spomenutý aj dôležitý pohyb a tentoraz sa nezabudlo ani na pitný režim. Pohár vody nájdete hneď v ľavom dolnom rohu.

obrázok z fzv.cz
obrázok z fzv.cz

Hodnotenie

Pyramída FZV obsahuje oproti oficiálnej pyramíde MZ navyše označenie „vhodné a menej vhodné“, čo uľahčuje orientáciu v množstve jednotlivých potravín. Na prvý pohľad však nie je zrejmé rozdelenie potravín do skupín a niektorým laikom tak môžu jednotlivé poschodia pripadať neusporiadané a mätúce, pyramída je navyše pomerne zložitá na zapamätanie. Konkrétne odporúčanie týkajúce sa množstva je navyše v pyramíde uvedené iba pri ovocí, zelenine a vode.

3. Pyramída výživy pre deti

Model potravinovej pyramídy pre deti vznikol v rámci projektu Pohyb a Výživa, ktorý bol spustený v roku 2013. Pyramída predstavuje skupiny potravín, ktoré by mali byť obsiahnuté v strave detí každý deň. Na jednotlivých poschodiach je taktiež zobrazené číslo porcií, v akých by mali byť tieto potraviny konzumované, napr. 7 porcií nápojov/deň a 5 porcií ovocia a zeleniny/deň. Vedľa pyramídy potom nájdete tzv. zákernú kocku, ktorá znázorňuje potraviny a nápoje, ktoré spravidla obsahujú vysoké množstvo pridaného cukru, tuku alebo soli, a ktorých prijateľná konzumácia je 1 porcia denne.

Možno teraz namietnete, že u detí by sa malo dbať aj na pravidelný pohyb – a máte pravdu. Táto oblasť je však taká špecifická, že si fyzická aktivita detí vyslúžila svoju vlastnú pyramídu a nie je preto súčasťou tej potravinovej. Nájdete ju na tomto odkaze.

obrázok z pav.rvp.cz
obrázok z pav.rvp.cz

Hodnotenie

Pyramída pre deti je oproti oficiálnej pyramíde MZ názornejšia a lepšie pochopiteľná, čo je v prípade detí kľúčové. Jednotlivé kocky totiž rovno znázorňujú počet porcií konkrétnych potravín a zohľadňujú aj dôležitosť pitného režimu. Dobre zvolená je aj forma zákernej kocky – ide o potraviny, ktoré sa v jedálničku môžu objaviť, nemali by však tvoriť jeho základ.

4. Zdravý tanier

Posledným uznávaným výživovým odporúčaním je tzv. Zdravý tanier. Namiesto poschodí sú skupiny potravín usporiadané do kruhového tvaru (taniera), a veľkosť jednotlivých výsekov poukazuje na ich pomer. Najvrchnejšie poschodie pyramídy predstavuje stred taniera a tekutiny sú znázornené vpravo hore.

obrázok z margit.cz
obrázok z margit.cz

Hodnotenie

Pri grafickom znázornení výživových odporúčaní formou taniera môže byť problémom fakt, že na prvý pohľad nie je viditeľný počet porcií jednotlivých potravín, čím môže odporúčanie strácať potrebnú názornosť. Konkrétne k tomuto materiálu mám zo svojho osobného pohľadu na výživu, ako výživového špecialistu, dve poznámky:

  1. Margaríny boli na prelome tisícročia naozaj výdatným zdrojom TRANS nenasýtených mastných kyselín, no vzhľadom na nové technológie výroby je však toto množstvo v dnešných margarínoch zanedbateľné. Viac sa môžete dočítať tu.

  2. Treba myslieť na to, že bio potraviny nie sú zázrak, vďaka ktorému budete hneď zdravší alebo chudší. Ich kúpa sa vyplatí najmä z hľadiska podpory lokálnosti a šetrnému správaniu k prírode či samotným hospodárskym zvieratám. Podrobné informácie nájdete tu.

S akými výživovými odporúčaniami sa stretnete v zahraničí?

1. Nemecko

Jednotlivé skupiny potravín znázorňuje trojrozmerná pyramída. Na ľavej strane jednotlivých plôch nájdete ich odporúčané množstvo, ktoré je znázornené pomocou farieb semaforu. Na spodnej ploche sa potom nachádza základný kruh udávajúci pomer jednotlivých živín.

obrázek z dge.de
obrázek z dge.de

2. Veľká Británia

Grafickým vyjadrením je kruh, ktorého výseky znázorňujú jednotlivé skupiny potravín. Odporúčanie zahŕňa aj sledovanie obalov potravín a vyobrazené sú aj „zákerné potraviny“.

obrázok z gov.uk
obrázok z gov.uk

3. USA

Do roku 2016 bola v USA oficiálnym odporúčaním potravinová pyramída znázorňujúca panáčika idúceho po schodoch, ktorý mal v zdravom životnom štýle symbolizovať dôležitosť pohybu. Od roku 2016 však bola prevedená na tzv. My plate.

obrázok z dietaryguidelines.gov
obrázok z dietaryguidelines.gov

4. Kanada

Kanadské výživové odporúčania boli v minulosti zobrazené formou dúhy, kde jednotlivé farby znázorňovali vybrané skupiny potravín. V dnešnej dobe prešli aj tieto odporúčania do formy taniera.

obrázok z food‑guide.canada.ca
obrázok z food‑guide.canada.ca

5. Japonsko

V Japonsku sú výživové odporúčania uvedené do formy obráteného kužeľa, ktorý symbolizuje balans. Zahrnuté sú aj tekutiny a pohyb, menej vhodné potraviny zobrazuje „chvostík“ vyčnievajúci z kužeľa.

obrázok z fao.org
obrázok z fao.org

Čo si z toho odniesť?

Výživové odporúčania majú za úlohu upevniť zdravie obyvateľov daného štátu, a je teda vo všeobecnom záujme, aby boli pre verejnosť zaujímavé a ľahko zapamätateľné. Na tieto účely je ideálna forma tzv. FBDG – odporúčaní založených na skupinách potravín, ktorých príkladom je práve aj výživová pyramída.

Iste mi dáte za pravdu, že každému vyhovuje trochu iný štýl stravovania, zamerajte sa preto na takú formu odporúčania, s ktorou sa vám bude dobre pracovať. Jedno by však mali mať všetky tieto spôsoby spoločné – snažiť sa o vyvážený, plnohodnotný jedálniček, založený na nutrične bohatých potravinách, ovocí a zelenine s dostatkom všetkých nevyhnutných živín, tekutín a aj pohybu.

Nezabúdajte však, že hoci sú tieto odporúčania založené na vedeckých štúdiách a sú tak všeobecne správne, sú určené prevažne pre bežnú populáciu. Osoby s vysokou fyzickou záťažou si preto musia tieto zásady zdravej stravy upraviť podľa svojich individuálnych potrieb.

Pridaj sa k 42 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
5 Páči sa mi Uložiť článok