Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita

Petr
Petr Loskot 3. 9. 2018 Prvýkrát publikované 22. 9. 2017
Aktualizované 3. 9. 2018
24 Páči sa mi Komentáre
3
Uložiť článok
Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita
obrázok z pinterest.com

Čo si predstavíte pod pojmom „fitness životný štýl“? Často sa o ňom hovorí ako o ceste k zdraviu, fyzickej kondícii, vypracovanej postave alebo aj psychickej odolnosti – teda, ak sa praktizuje s rozumom a bez extrémov. Iste mi dáte za pravdu, že do takého životného štýlu by sme mali zahrnúť aj istú zodpovednosť za seba a skutočný záujem o naše zdravie, ktoré nie je zrejmé iba na našej postave, ale na našom organizme ako celku, a to vrátane psychickej pohody. Práve preto by sme nemali nič ponechávať na náhodu a pravidelne častovať nášho praktického lekára návštevou preventívnej prehliadky, kde sme okrem iného podrobovaní krvným testom. Túto prehliadku máme raz za dva roky hradenú zdravotnou poisťovňou.

Teraz sa vžime do situácie, keď nám druhý deň po odbere krvi zazvoní telefón, v ktorom počujeme ustarostený hlas zdravotnej sestry: „Pane, vaše krvné hodnoty funkcie pečene a obličiek sú povážlivo vysoké, asi ich máte poškodené. Urýchlene sa, prosím, dostavte.“ Taká správa nenechá chladným ani najväčšieho frajera, a tak ihneď začneme pátrať v mysli po možnej príčine takých výsledkov. Mali rodičia pravdu a je za týmito hodnotami skutočne užívanie výživových doplnkov a vyšší príjem bielkovín alebo môže byť pravda niekde úplne inde?

Čo sa v dnešnom článku dozvieme?

 • Prečo je krv odrazom nášho dlhodobého zdravia a čo všetko ovplyvňuje krvné hodnoty.
 • Že pečeň môžeme mať v úplnom poriadku, hoci krvné testy hovoria opak.
 • Prečo je dobré informovať lekára pri odberoch o suplementácii kreatínom a fyzickej aktivite v poslednom týždni.
 • Že vyššiu hladinu močoviny môžu mať na svedomí aj iné faktory ako poškodené obličky.
 • Vysoká hladina kreatínkinázy nutne neznamená akútnu hospitalizáciu na jednotke intenzívnej starostlivosti.
 • Ako sa pravidlá hry menia pri suplementácii kreatínom a niekoľko rád pre spoľahlivé a objektívne vyšetrenie krvi.

Krv ako odraz nášho zdravia?

Každý z nás to určite zažil na vlastnej koži. Preventívna prehliadka u lekára alebo ktorékoľvek iné vyšetrenie je takmer vždy spojené s odberom krvi. Prečo je to tak? Látky bežne stanovované v krvi totiž lekárom poskytnú podrobné informácie o stave nášho zdravia a o prípadných zdravotných problémoch ešte v tej fáze, keď sa cítime zdraví ako ryba. Z tohto dôvodu by sme mali pravidelné odbery krvi podstupovať. Dodržiavanie prevencie alebo podchytenie zdravotného problému v zárodku je oveľa lepšie ako dlhá a komplikovaná liečba. Všeobecne sa teda predpokladá, že naše krvné hodnoty odrážajú dlhodobý zdravotný stav a sú relatívne nemenné. Platí to tak ale naozaj vždy ?

Už možno tušíte, že neplatí. Dá sa povedať, že väčšina aspektov spojených s fitness môže s krvnými hodnotami pekne zamávať .

Čo všetko môže mať vplyv na krvné hodnoty?

 • Fyzická aktivita,
 • Príjem bielkovín,
 • Kreatín,
 • Množstvo svalovej hmoty.

Typické krvné hodnoty, s ktorými by mohli byť vo vzťahu k vyššie uvedeným aspektom problémy:

 • ALT, AST (pečeňové enzýmy),
 • Urea,
 • Kreatínkináza,
 • Kreatinín.

Napokon si ukážme, ako konkrétne môžu byť tieto hodnoty ovplyvnené, a falošne tak ukazovať na domnelé poškodenie alebo zlú funkciu orgánov.

Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita
obrázok z wtop.com

Keď to s pečeňou vyzerá bledo

ALT (alanínaminotransferáza) a AST (aspartátaminotransferáza) sú dva enzýmy zapojené do metabolizmu bielkovín. Ich najvyššie zastúpenie je v bunkách pečene. Pri poškodení pečeňových buniek, ktoré môže byť spôsobené ich ochorením (žltačka), zápalom, liekmi, alkoholom, strácajú tieto bunky svoju integritu a do okolitého prostredia sa z ich vnútra môžu začať uvoľňovať rôzne látky, v tomto prípade ALT a AST. Pri krvných testoch je potom ich koncentrácia logicky zvýšená a za normálnych okolností svedčí o poškodení pečene. Čím vyššie sú koncentrácie týchto enzýmov, tým závažnejšie môže poškodenie byť.

Vyšetrenie po ťažkom silovom tréningu môže byť príčinou vyšších hodnôt ALT a AST

Ako je to však vtedy, keď si pred odberom krvi pôjdeme odcvičiť ťažký tréning nôh? Enzýmy ALT a AST nie sú typické iba pre bunky pečene, ale môžeme ich nájsť aj v bunkách svalových. Ak zaťažíme svalové vlákna takým spôsobom, že ich poškodíme (čo sa do určitej miery stane takmer vždy), začnú svalové bunky uvoľňovať do krvi naše „pečeňové“ enzýmy úplne rovnako. Prefíkané!

Možno sa pýtate, ako dlho môžu byť tieto enzýmy po záťaži zvýšené?

Na takúto otázku chcel odpovedať Pettersson a kol. (2008), ktorí na tento účel vykonali štúdiu na 15 dobrovoľníkoch. Tí podstúpili tréning celého tela (10 cvikov, tréningovú schému 3 x 12 s 70% maximálnej záťaže pre 1RM). Potom im bola odoberaná krv do tej doby, než sa ich hodnoty vrátili do normálu, ako je možné vidieť na grafoch nižšie. Aký vývoj koncentrácií enzýmov bol vysledovaný?

Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita
obrázok z ncbi.nlm.nih.gov

Čo z grafov môžeme vidieť? Najprv porovnajme koncentrácie enzýmov s referenčnými (normálnymi) hodnotami znázornenými v grafe ako prerušovaná vodorovná čiara, ktoré sú:

 • ALT: 0,1 – 0,78 µkat/l*
 • AST: 0,1–0,72 µkat/l* (*každé laboratórium môže mať tieto referenčné medze trochu posunuté)

Na prvý pohľad si všimneme, že medzi jednotlivými účastníkmi štúdie boli veľké rozdiely vo vývoji koncentrácií enzýmov v krvi. Táto koncentrácia je vyjadrená na osi y (P‑ALAT, P‑ASAT). U všetkých však tieto hodnoty začali prudko stúpať zhruba 24 hodín po vykonaní tréningu a maximum dosahovali 3.-4. deň po zaťažení, čo môže mierne súvisieť s bolestivosťou svalov po tréningu. Niektorí účastníci štúdie vykázali hodnoty AST až 20‑krát vyššie, než je referenčná hranica, zatiaľ čo hodnoty niektorých testovaných sotva dosiahli hranicu referenčných hodnôt.

Čo si zapamätať?

 • Zvýšenie „pečeňových“ enzýmov môže, ale tiež nemusí, nasledovať po fyzickej aktivite.
 • Medzi jedincami môže byť v tomto prípade veľká variabilita.
 • Jedným z možných vysvetlení pre rozdielnosť je rôzna trénovanosť a tolerancia zaťaženia
 • Pokiaľ podstupujeme krvné testy, pri prípadnom zvýšení týchto hodnôt musíme dať lekárovi vedieť o tom, že pred testom sa vykonávala fyzická aktivita
Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita
obrázok z quenchfit.com

„Vaše obličky sú v katastrofálnom stave!“

Ďalšou hodnotou, s ktorou môže byť vo vzťahu ku krvným odberom problém, je močovina. Močovina je konečným produktom metabolizmu bielkovín. Jedným z dôvodov na tvorbu močoviny, ktorá je pre telo netoxická, je eliminácia naopak veľmi toxického amoniaku vznikajúceho pri metabolizme bielkovín. Močovina je vylučovaná obličkami, a tak jej hladina v krvi môže byť jedným z ukazovateľov, podľa ktorého môžeme zistiť ich správnu funkciu. Pri ich zlej funkcii sa jej hodnota totiž môže zvyšovať. Ako sa teraz dozvieme, nie je to zďaleka jediný dôvod jej zvýšenia (Dastych et al., 2015).

Aké ďalšie faktory môžu vyššiu hladinu močoviny zapríčiňovať?

 • Dehydratácia,
 • Zvýšený katabolizmus bielkovín,
 • Vysoký príjem bielkovín (zhruba nad 1,5 g/kg).

Referenčné medze pre koncentráciu močovinu sú:

 • Urea: 1,7 – 8,3 mmol/l

Tak vidíte, ani so zvýšenou hladinou močoviny v krvi to nemusí byť také zlé, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ľahká dehydratácia z častej fyzickej aktivity alebo vysoký príjem bielkovín sú typické pre tvrdo trénujúcich jedincov. Pridajme si k tomu zvýšené odbúravanie bielkovín spôsobené touto záťažou, spolupôsobenie katabolického hormónu kortizolu a prípadný kalorický deficit a máme pred sebou horúceho kandidáta na zvýšenú hladinu močoviny v krvi.

Ako sa pred odberom krvi najlepšie zachovať?

 • Pred odberom krvi dbať na dostatočný príjem tekutín: samozrejmosťou je už deň vopred, ráno pred odberom vypiť aspoň 1 – 2 poháre vody na doplnenie tekutín a „rozriedenie“ krvi
 • Ideálne obmedziť fyzickú aktivitu
 • S obmedzením fyzickej aktivity znížiť príjem bielkovín zo všetkých zdrojov na hodnoty 1 – 1,5 g/kg telesnej hmotnosti

Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita

Srdcové problémy a zápaly vo svaloch? Nie tak celkom

Kreatínkináza je enzým zapojený do energetického metabolizmu bunky, teda jeho najväčšia koncentrácia je v orgánoch s najvyšším metabolickým obratom (srdcový sval, obličky, mozog, kostrové svaly). Podobne ako enzýmy ALT a AST, aj kreatínkináza je indikátorom poškodenia týchto buniek. Zvýšené hodnoty môžu byť známkou závažných stavov, medzi ktoré patria napr.:

 • Ochorenie srdca, tradične infarkt,
 • Rabdomyolýza – rozpad svalových buniek,
 • Zápaly a degeneratívne ochorenie svalov,

A nikoho už asi neprekvapí, že za to opäť a zas môže fyzická aktivita.

Referenčné medze pre koncentráciu kreatínkinázy sú:

 • Muži (15 – 30 rokov): 0,2 – 3,8 μkat/l
 • Ženy (15 – 30 rokov): 0,2 – 2,5 μkat/l
Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita
obrázok z ncbi.nlm.nih.gov

Ak tieto hodnoty porovnáme s hodnotami z dnes už raz spomínanej štúdie od Petterssona (2008), kde hodnoty niektorých účastníkov štúdie vystúpili takmer na tisícnásobok normálnych hodnôt, nemôžeme sa čudovať, že náš lekár môže prejaviť (ešte v spojitosti s ďalšími hodnotami) o naše zdravie skutočne veľké obavy. Opäť by sme mali lekárom oznámiť, že odberu predchádzala fyzická aktivita. Ľahko by sa totiž mohlo stať, že bez znalosti celého kontextu by sme sa mohli veľmi rýchlo ocitnúť na jednotke intenzívnej starostlivosti.

A zasa tie obličky!

Kreatinín je odpadová látka vznikajúca pri degradácii kreatínu. Kreatinín je potom vylučovaný obličkami do moču a práve kreatinín je jednou z látok, ktorej koncentrácia nám dáva informáciu o tom, ako dobre je kreatinín odvádzaný z tela a ako obličky plnia svoju funkciu.

Referenčné hodnoty pre hladiny kreatinínu sú:

 • Muži: 44 – 110 µmol/l*
 • Ženy: 44 – 104 µmol/l* (*každé laboratórium môže mať tieto referenčné medze trochu posunuté)

Opäť berme do úvahy, že sa jedná o hladiny referenčné, ktoré sú určené pre priemerného človeka s bežnou stravou a bežným množstvom svalovej hmoty. Pokiaľ však vieme, že 95 % kreatínu v organizme sa nachádza vo svaloch a denný obrat kreatínu je asi 2 %, jasne nám z toho vychádza, že hladina kreatinínu v krvi bude podstatne ovplyvnená práve množstvom svalovej hmoty (Clark et al., 2014).

Baxmann a kol. (2008) skúmali vzťah medzi hladinou kreatinínu v sére a množstvom beztukovej hmoty tela (FFM – fat‑free mass). Výskumníci dbali na to, aby medzi účastníkmi štúdie (n=206) nebol nikto, kto by trpel ochorením obličiek alebo užíval kreatín. K akým výsledkom dospeli?

Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita
obrázok z ncbi.nlm.nih.gov

Medzi hladinou kreatinínu v sére a množstvom svalovej hmoty bola nájdená úzka súvislosť. Červená vodorovná čiara predstavuje vrchnú hodnotu referenčného limitu pre normálne hladiny kreatinínu 110 µmol/l (čo je koncentrácia 1,25 mg/dl). Z toho je zrejmé, že niektorí jedinci túto koncentráciu presiahli, aj keď boli ich obličky v úplnom poriadku. Pomerne slušný rad jedincov mal hodnoty na hranici tejto medze, čo by mohlo znamenať, že „sa niečo začína s ich obličkami diať“.
Aj v tomto prípade budú ich obavy zbytočné.

Krvné testy ukazujú zlyhanie obličiek? Hodnoty skresľuje kreatín aj fyzická aktivita

Čo sa stane, keď si do tejto problematiky navyše zavedieme suplementáciu kreatínom?

Pokiaľ budeme konzumovať kreatín, a tým budeme zvyšovať jeho zásoby v organizme, je logické, že bude zvýšené aj jeho odbúravanie, ktoré sa môže prejaviť zvýšením kreatinínu v krvnom sére. To však v žiadnom prípade neznamená, že by nám znenazdajky začali zle pracovať obličky. Hladina kreatinínu v krvnom sére nám teda opäť nehovorí celú pravdu, v dnešnej klinickej praxi sa pre skutočne relevantné vyšetrenie funkcie obličiek používajú spoľahlivejšie vyšetrenia so sledovaním iných hodnôt (Lugaresi et al., 2013; Gualano et al., 2008).

Niekoľko rád pre spoľahlivé vyšetrenie na záver

Poďme si zrekapitulovať najdôležitejšie informácie z článku v bodoch. Ako sa správať pred odberom krvi, aby hodnoty boli čo najmenej ovplyvnené naším životným štýlom?

 • Namiesto obvyklých ťažkých tréningov niekoľko dní pred odbermi zvoľte skôr odpočinkovejšie aktivity pre podporu regenerácie. Z mojich skúseností 3‑4 dni plne postačia, aj keď takto krátka doba je v rozpore s výsledkami štúdie Petterssona (2008). Pre niekoho teda môže byť doba pre plné zotavenie dlhšia.
 • V nadväznosti na tento „odpočinkovejší“ režim znížte príjem bielkovín určite pod 1,5 g/kg, pre istotu až k bežne odporúčanému množstvu 1 g/kg telesnej hmotnosti.
 • Pred odberom buďte prirodzene hydratovaní. Pred odberom, typicky v skorých ranných hodinách, sa nebojte vypiť 1 – 2 poháre vody. V žiadnom prípade takýto postup neznamená, že by ste skreslili výsledky, ba naopak, výsledky budú vierohodnejšie.

Čo robiť, keď krvné vyšetrenie nedopadne najlepšie?

Môže sa stať, že na tieto rady zabudnete a niektoré výsledky vyjdú skutočne vyššie. Nádych v pokoji strieda výdych a zbytočne neprepadajte panike a zamyslite sa nad tým, koľko fyzickej aktivity ste absolvovali v poslednom týždni pred odberom, aký bol váš príjem bielkovín a či prostredníctvom doplnkov stravy neprijímate nejaký kreatín. Do úvahy prichádza aj miera vášho osvalenia.

Tieto informácie poskytnite svojmu lekárovi. Určite vás začne brať trochu inak, než len ako človeka, čo má teraz problémy určite pre to, že sa „napcháva bielkovinami“. Verím, že pri tomto vyšetrení už budú vaše hodnoty v normále.

Pridaj sa k 40 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
24 Páči sa mi Uložiť článok