Tento článok obsahuje dlho neaktualizované oznámenia. Odporúčame vyhľadať článok s novším dátumom publikácie.

Vysoko citliví ľudia: V čom vynikajú a prečo môže byť život so zvýšenou senzitivitou náročný?

Kristýna Dvořáková
Kristýna Dvořáková 4. 4. 2022
Vysoko citliví ľudia: V čom vynikajú a prečo môže byť život so zvýšenou senzitivitou náročný?
 • Hypersenzitivita nie je diagnóza, ale osobnostný rys –  vyskytuje sa až v 20 % populácie

 • Vysoko vnímaví ľudia citlivejšie reagujú na podnety z okolia – zvuky, pachy, senzorické vnemy alebo aj správanie ostatných

 • Vysoko vnímaví ľudia majú výnimočnú schopnosť empatie, na druhej strane však často môžu tieto emócie „absorbovať“

Vysoko vnímaví ľudia tvoria až 20 % populácie

Termín „highly sensitive person“ alebo „HSP“, ktorý zaviedla psychologička Elaine Aron, opisuje osoby, ktoré sú schopné vnímať niektoré podnety na oveľa vyššej úrovni, než bežná populácia, a sú tiež náchylnejší na presýtenie. Podľa doktorky Aron sa však tento vrodený stav vyskytuje až u 15 – 20 % populácie – nejde teda o poruchu/diagnózu, ale o osobnostný rys.

Na druhej strane by sa však stav hypersenzitivity nemal zľahčovať – v diagnostickom a štatistickom manuále duševných porúch (DSM-5) je uvedený termín „porucha senzorického spracovania“, ktorá opisuje neprimeranú odpoveď organizmu na určité stimuly. S touto poruchou sa môžu stretávať nielen HSP, ale napríklad aj osoby s poruchou autistického spektra.

V knihe tejto autorky sú vysoko citliví ľudia označovaní ako „populačná menšina, ktorá však tvorí väčšinu klientely psychoterapeutov. Prečo to tak môže byť, vám pomôže pochopiť nasledujúci text.

Ako sa môže zvýšená senzitivita prejavovať?

Vysoko citliví ľudia reagujú veľmi intenzívne na stimuly vo svojom prostredí – napr. na senzorické vnemy, zvuky, pachy, správanie, aj mimiku ostatných alebo kombináciu vyššie spomenutého. Napr. zvuk, ktorý niektorí ľudia vôbec nevnímajú, môže byť pre HSP veľmi obťažujúci a stresujúci.

Tieto osoby sa potom môžu stretávať aj so silnejšou nevedomou reakciou nervového systému na stresujúce situácie, silnejšími emocionálnymi reakciami (pozitívnymi aj negatívnymi), zhoršenou toleranciou na intenzívne vnemy či zníženým prahom bolesti.

Doktorka Aron na svojich webových stránkach kladie vzhľadom na tému hypersenzitivity nasledujúce otázky:

 1. Ľahko vás zahltia veci ako jasné svetlo, silný zápach, hrubé látky alebo sirény v okolí?

 2. Dokáže vás situácia, keď máte príliš veľa práce v krátkom čase doslova „rozklepať“?

 3. Zásadne sa vyhýbate násilným filmom a televíznym programom?

 4. Potrebujete si v rušných dňoch zaliezť do postele alebo zatemnenej izby, kde môžete mať súkromie a uvoľniť sa?

 5. Je pre vás prioritou usporiadať si život tak, aby ste sa vyhli rozrušujúcim alebo zahlcujúcim situáciám?

 6. Užívate si jemné, nevýrazné a delikátne vône, chute, zvuky či prvky umenia?

 7. Máte bohatý a zložitý vnútorný život?

 8. Keď ste boli malí, videli vás vaši rodičia alebo učitelia ako citlivé alebo plaché dieťa?

Ak sú vám vyššie spomenuté body povedomé, môžete si urobiť aj jednoduchý test (ktorý však neslúži ako konečný diagnostický nástroj).

obrázok z gettyimages.com

V čom vysoko citliví ľudia vynikajú?

Osobnosť s vysokou schopnosťou vnímavosti môže do života vnášať isté výhody. Títo ľudia sú napr. schopní sa veľmi dobre vcítiť do pocitov druhých (empatie), sú dobrými poslucháčmi a typicky majú veľmi rozmanitý a prepracovaný vnútorný svet. Vedia teda tráviť čas sami so sebou (a väčšinou to naozaj potrebujú) a sú veľmi kreatívni.

Výhodou citlivého vnímania okolitých signálov môže byť aj skoršia identifikácia nebezpečenstva, ktoré ostatní skrátka rozpoznať nedokážu. A platí to aj v medziľudských vzťahoch – HSP si často všimne maličkosti, ktoré „bežný“ človek nezaznamená, čo im pomáha v rozvoji výnimočných sociálnych zručností.

Prečo môže byť život s vysokou vnímavosťou skutočnou výzvou?

Ako už bolo spomenuté vyššie, vyššia intenzita i množstvo vnímaných podnetov môže viesť k častejšiemu zahlteniu – problematické môže byť v niektorých prípadoch aj obyčajné zvýšenie hlasu pri rozhovore. Pokiaľ taký človek dlhodobo žije v rušnom a „nevhodnom“ prostredí, môže mať tendenciu sa častejšie sťahovať do ústrania alebo tráviť viac času osamote, aby sa s tým dokázal vyrovnať. Toto správanie môže okrem iného sťažovať nadväzovanie a udržiavanie sociálnych vzťahov.

Spomínané sú tiež zvýšené sklony k úzkostiam alebo depresii (avšak nie nutne u všetkých), a vďaka vysokej schopnosti empatie môžu vysoko citliví ľudia často „absorbovať“ emócie druhých. Z dôvodu vyhýbania sa vyhroteným a stresujúcim situáciám je častým javom tiež snaha prispôsobiť sa názoru ostatných a „nerobiť problémy“, alebo nadmerné premýšľanie a analyzovanie zdanlivo nepodstatných vecí.

Pre vysoko citlivých ľudí je kvalitný a dostatočne dlhý spánok jednou z priorít – spánkovú depriváciu zvládajú podstatne ťažšie, než bežne vnímavá populácia. Veľakrát sa u nich prejavuje aj tzv. hangry stav, čo predstavuje nervozitu spôsobenú hladom. A hoci sú spomínané body pre HSP typické, nemožno ich plošne paušalizovať na všetkých, tak ako u bežne citlivých ľudí. Pre niektoré osoby môže byť napríklad dovolenka očakávaným zážitkom, pre iných však môže predstavovať nesmierne stresujúce vytrhnutie z ich bezpečnej rutiny.

 • Zaujímajú vás ďalšie informácie o HSP? Odporúčam navštíviť instagramový profil @vysocecitlivilide

Čo si z toho odniesť?

Vysoká senzitivita je osobnostný rys, ktorý sa vyskytuje až u 20 % svetovej populácie. Títo ľudia sú výrazne vnímavejší k stimulom zo svojho okolia, a aj „bežná“ situácia im tak môže spôsobiť značný stres alebo zahltenie. Väčšinou potrebujú aj čas, počas ktorého môžu byť osamote, a tiež dostatočne dlhý a kvalitný spánok. Problémom môže byť práca pod časovým tlakom, tendencia k „absorbovaniu“ emócií druhých alebo nadmerné premýšľanie a analyzovanie.

Napriek tomu, že je zvýšená intenzita vnímania bezpochyby výzvou, títo ľudia majú výbornú schopnosť empatie a sociálne zručnosti, sú kreatívni, dobrí poslucháči a vedia si vychutnať príjemné (a, bohužiaľ, aj nepríjemné) situácie intenzívnejšie ako ostatní.

Na záver sa vráťme k tomu, prečo môžu byť vysoko citliví ľudia „populačnou menšinou, ktorá však tvorí väčšinu klientely psychoterapeutov“ – je to tak práve z dôvodu častého zahltenia stimulmi, či ich intenzívnejším a hlbším vnímaním a analyzovaním. Psychoterapia tak predstavuje efektívny spôsob, ako sa v rámci možností naučiť so svojimi pocitmi, vnemami a stresom lepšie pracovať.

Pridaj sa k 36 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________
 • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

  ____________________