Tvrdo makáš a málo ješ? Relatívna energetická nedostatočnosť a jej dopady na zdravie

14. 5. 2022 Prvýkrát publikované 3. 6. 2021
Aktualizované 14. 5. 2022
7 min. 8 Páči sa mi Komentáre
2
Uložiť článok
Tvrdo makáš a málo ješ? Relatívna energetická nedostatočnosť a jej dopady na zdravie
Čo v článku nájdeš?
Zobraziť zoznam Skryť zoznam

Hoci je pravidelná fyzická aktivita pre naše zdravie bezpochyby prospešná, v niektorých prípadoch môže po fyzickej, psychickej i výkonnostnej stránke napáchať obrovské škody – škody, ktoré zhŕňa tzv. syndróm relatívnej energetickej nedostatočnosti v športe (RED‑S).

V dnešnom článku sa pozrieme na to, čo RED‑S predstavuje, čo nám v jeho prítomnosti hrozí a ako sa mu vyhnúť.

1. Čo je relatívna energetická nedostatočnosť v športe?

Relatívna energetická nedostatočnosť v športe (RED‑S, relative energy deficiency in sport) označuje súbor príznakov, ktoré negatívne pôsobia na výkon, ale aj zdravie športovcov. Podkladom jeho rozvoja je tzv. nízka energetická dostupnosť, ktorá spôsobí, že náš organizmus nemá dostatok energie na to, aby pokryl svoje základné funkcie. Príčinami nízkej energetickej dostupnosti môžu byť práve vysoké športové zaťaženie, nedostatočný energetický príjem alebo kombinácia týchto faktorov.

Energetická dostupnosť

Energetická dostupnosť (EA, energy availability) potom predstavuje takú energiu, ktorá športovcovi zostane po odpočítaní energie vydanej na cvičenie od jeho celkového energetického príjmu. Výsledná hodnota je nakoniec ešte vztiahnutá na beztukovú telesnú hmotnosť (FFM) konkrétneho jedinca.

Tvrdo makáš a málo ješ? Relatívna energetická nedostatočnosť a jej dopady na zdravie

Optimálna energetická dostupnosť je u žien 45 kcal/kg FFM, u mužov sa táto hodnota predpokladá o niečo nižšia – napr. Koehler a kol. vo svojej štúdii uvádzajú 40 kca/kg FFM. Obzvlášť riziková je z hľadiska zdravotných komplikácií dlhodobo udržiavaná hladina energetickej dostupnosti pod 30 kcal/kg FFM.

  • Ďalšie informácie o energetickej dostupnosti a praktické rady, akým spôsobom zvýšiť svoj denný príjem a vyhnúť sa tak poruchám zdravia, nájdete v našom ďalšom článku.

obrázok z freepik.com

2. Aké oblasti zdravia RED‑S ovplyvňuje?

Koncept RED‑S bol v roku 2014 oficiálne predstavený Medzinárodným olympijským výborom a nadväzuje na tzv. ženskú atletickú triádu, ktorá sa v dôsledku nízkej energetickej dostupnosti prejavuje poruchami príjmu potravy, menštruácie a kostného zdravia.

V porovnaní so ženskou atletickou triádou je však RED‑S oveľa komplexnejší a detailnejšie popisuje všetky oblasti zdravia, ktoré sú postihnuté nedostatočnou dostupnosťou energie. Konkrétne ide o už spomínané reprodukčné funkcie a kostné zdravie, ďalej potom fungovanie tráviaceho a imunitného systému, poruchy systému srdca a ciev, sekrécia hormónov, metabolických funkcií, rastu a vývoja, krvných parametrov a psychického zdravia. Ďalšou jeho veľkou výhodou je, že RED‑S okrem žien počíta už aj s mužskými športovcami.

Vzhľadom na tieto poruchy je navyše jasné, že naše telo už skrátka nemá odkiaľ brať a k narušenému zdraviu sa pridáva aj znížená športová výkonnosť. Zmeny sa navyše v našom tele prejavia veľmi rýchlo, znížená tvorba niektorých hormónov bola zaznamenaná už po 5 dňoch nízkej energetickej dostupnosti. Grafické znázornenie oblastí zdravia postihnutých RED‑S opisuje nasledujúci obrázok:

Tvrdo makáš a málo ješ? Relatívna energetická nedostatočnosť a jej dopady na zdravie

3. Koho sa RED‑S týka?

Hoci je RED‑S relatívne novou oblasťou záujmu, počet štúdií zaoberajúcich sa touto témou raketovo stúpa – tie tiež okrem iného ukazujú, ako veľmi je tento problém rozšírený. Napr. Rogers s kolegami vo svojej práci odhalili aspoň jeden príznak pridelený k RED‑S u 80 % elitných a pre‑elitných austrálskych atlétiek.

Dávno už neplatí ani teória, že zdravotné komplikácie spojené s nedostatočnou dostupnosťou energie postihujú iba ženy. Podľa niektorých štúdií je totiž ich výskyt medzi pohlaviami takmer totožný. U mužských športovcov je však tento problém oveľa náročnejšie odhaliť (u žien patria k jedným z prvých varovných signálov poruchy menštruačného cyklu) a predpokladá sa navyše, že mužské telo je voči nízkej energetickej dostupnosti o niečo odolnejšie ako ženské – viditeľné zmeny sa preto objavia až vo chvíli, keď už ide naozaj do tuhého.

Dlho sa tiež verilo, že RED‑S postihuje iba elitných a výkonnostných športovcov. Niektoré práce však upozornili na alarmujúci fakt, že na zodpovedajúcu dostupnosť energie je potrebné dbať nielen u profesionálov, ale takisto aj medzi rekreačnými športovcami. Rizikové sú najmä disciplíny zamerané na vzhľad, estetiku a štíhlosť alebo športy radiace atlétov do rôznych váhových kategórií.

4. Ako môžeme RED‑S predchádzať?

Napriek všetkým dôkazom naznačujúcim závažnosť problematiky RED‑S neexistuje aktuálne na Slovensku žiadny jednotný prístup, ktorý by dokázal ohrozených športovcov zachytiť a poskytnúť im zodpovedajúce možnosti liečby. Samotná terapia je vo väčšine prípadov založená na navýšení príjmu energie, zníženie miery pohybovej aktivity či jej intenzity, psychoterapii alebo kombinácii týchto krokov. Úplne nevhodným postupom je „vrátenie“ menštruácie pomocou prípravkov hormonálnej antikoncepcie – ich užívanie síce navodí pravidelné krvácanie, to však nemá s fyziologickou menštruáciou nič spoločné. Viac v našom článku 5 zaujímavostí o menštruácii, ktoré by mala vedieť každá žena.

Zdá sa však, že zahraničné vedecké tímy sú vo vývoji týchto postupov na dobrej ceste, o čom svedčia stále sa zdokonaľujúce dotazníky slúžiace na vyhľadávanie ohrozených športovcov (LEAF‑Q, RED‑S CAT, RST). Tieto dotazníky zahŕňajú otázky z oblasti zranenia, tráviacich či menštruačných funkcií, psychického stavu, vzťahu športovcov k jedlu ako takému, vnímania vlastného tela alebo objemu fyzickej aktivity. Kým tieto metódy dorazia aj k nám, je potrebné, aby si každý športovec svoje zdravie a dostatočnú dostupnosť energie postrážil sám. Podrobný návod, ako si túto hodnotu jednoducho spočítať, nájdete v našom ďalšom článku.

obrázok z shutterstock.com

Vyjadrenie odborníka

K téme relatívnej energetickej nedostatočnosti v športe a energetickej dostupnosti sa vyjadril aj doc. Mgr. Michal Kumstát Ph.D., pôsobiaci v rámci Katedry podpory zdravia na Fakulte športových štúdií Masarykovej univerzity v Brne, ktorému týmto ďakujem za spoluprácu.

„Optimálny energetický príjem v športe sa veľmi ťažko určuje. Pomer medzi denným energetickým príjmom a denným energetickým výdajom poznáme pod pojmom energetická bilancia. Ak si zjednodušíme prejavy dysbalancie medzi príjmom a výdajom energie na príklade zmien telesnej hmotnosti, negatívna energetická bilancia nereflektuje navonok skryté (športovcom nevnímané), ale prirodzené kompenzačné schopnosti organizmu vyrovnať sa s touto situáciou v snahe o zníženie telesnej hmotnosti (napr. znížením intenzity pokojového energetického výdaja, zastavením menštruačného cyklu, spomalením rastu atď.).

Teda aj v situácii zdanlivo dostatočného energetického príjmu (= vyrovnanej energetickej bilancie a stabilnej telesnej hmotnosti) pretrváva relatívny energetický deficit. Signály pretrvávajúcej únavy, zhoršených regeneračných schopností, stagnácie výkonnosti, poruchy spánku, recidivujúce respiračné ochorenia a únavové zlomeniny sú medzi športovcami podceňované. Napriek tomu, že kalkulácia energetickej dostupnosti má svoje limity a v súčasnosti napr. neexistuje štandardizovaný prístup k odhadu energetického výdaja počas pohybovej aktivity, nové technológie (chytré hodinky, merače srdcovej frekvencie) sú v tejto súvislosti veľkou perspektívou.

Odhad úrovne energetickej dostupnosti je jednoduchým nástrojom objektivizácie a individualizácie optimálneho energetického príjmu. Priebežná diagnostika energetickej dostupnosti počas rôznych fáz ročného tréningového cyklu by mala byť samozrejmou súčasťou zodpovednej športovej prípravy nielen výkonnostných športovcov, avšak úplne kľúčová je u detských športovcov, u ktorých je dostatočný energetický príjem rozhodujúci pre správny vývoj a rast!“

Čo si z toho odniesť?

Pri športe, ktorý je nenahraditeľným prostriedkom na zlepšenie nášho zdravia, je nevyhnutné dbať na to, aby bol tento energetický výdaj optimálne hradený energiou zo stravy. V opačnom prípade totiž môže vzniknúť stav tzv. nízkej energetickej dostupnosti, na základe ktorého sa rozvíja syndróm RED‑S.

RED‑S postihuje elitných aj rekreačných športovcov oboch pohlaví a pre ich výkon i zdravotný stav predstavuje významné riziko. Už za veľmi krátky čas je totiž schopný narušiť normálne fungovanie organizmu. Aj napriek zahraničným objavom neexistuje dodnes na Slovensku žiadny jednotný prístup k zachyteniu a liečbe týchto športovcov – je preto nevyhnutné, aby si bol každý športovec tohto rizika problému vedomý a snažil sa mu predchádzať.

V rámci ochrany svojho zdravia i športových výkonov sa preto snažme vyhýbať akýmkoľvek drastickým diétam a príliš nízkemu príjmu energie. Elitní športovci, ktorí potrebujú rýchlo znížiť hmotnosť napr. kvôli zaradeniu do určitej váhovej kategórie, by potom tento proces mali vždy podstupovať pod dohľadom odborníka/tímu odborníkov.

Pridaj sa k 44 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
8 Páči sa mi Uložiť článok