Pichanie v boku pri behaní – čím je spôsobené a ako mu predchádzať

RNDr. Tomáš Novotný
RNDr. Tomáš Novotný 6. 8. 2022 Prvýkrát publikované 11. 12. 2020
Aktualizované 6. 8. 2022
5 min. 9 Páči sa mi Komentáre Uložiť článok
Pichanie v boku pri behaní – čím je spôsobené a ako mu predchádzať

Pichanie v boku pri pohybovej aktivite postihuje mnoho športovcov, z ktorých by bežci mohli najviac rozprávať. U nich sa totiž tento problém vyskytuje najčastejšie, keď v priemere asi každý piaty výbeh sprevádza pichanie v boku. V drvivej väčšine prípadov nejde o nijako závažnú zdravotnú komplikáciu, pretože spravidla odznie už pri behu. Naopak asi len v jednom prípade z desiatich je pichanie v boku také silné, že vedie k nutnosti športovú aktivitu úplne prerušiť. Čím je pichanie v boku spôsobené a možno sa mu brániť?

U koho sa pichanie v boku vyskytuje najčastejšie?

S pichaním v boku najviac bojujú deti a menej trénovaní športovci. Napríklad, u osôb starších ako 40 rokov je pichanie v boku asi dvakrát menej časté v porovnaní so športovcami do 20 rokov. Rovnako aj vyššia trénovanosť je zárukou o trochu menej častých symptómov, avšak ani profesionálni športovci sa pichaniu v boku úplne nevyhnú. S pichaním v boku sa najčastejšie stretneme u bežcov, triatlonistov alebo u jazdcov na koni. O trochu menej časté je u plavcov a prakticky vôbec sa ním nemusia zaoberať cyklisti, u ktorých je približne desaťkrát menej časté v porovnaní s bežcami či jazdcami na koni.

Pichanie v boku je tiež spojené s intenzitou pohybovej záťaže, pričom jednoducho platí, že vyššia intenzita zvyšuje pravdepodobnosť symptomatických prejavov. Zvoľnenie tempa je preto jednoduchým a okamžitým riešením na pichanie v boku, pretože dokáže uľaviť vo viac ako 70 % prípadov.

obrázok z istockphoto.com

Hľadanie správnej príčiny: môže za bolesti pobrušnica?

Problematika pichania v boku je dosť pravdepodobne známa už mnoho stoviek rokov, a tak sa už v prvej polovici 20. storočia začali objavovať vedecké publikácie s návrhmi teoretického objasnenia. Postulovali sa najmä 2 možnej teórie – nedostatočné prekrvenie bránice pri športovej záťaži (40. roky) a mechanický stres pôsobiaci na väzy zabezpečujúce stabilitu vnútorných orgánov (20. roky). Kým „bránicová teória“ bola vyvrátená s nástupom moderných prístrojov, teória mechanického stresu je často spomínaná aj v dnešnej dobe. Keďže sa však pichanie v boku niekedy objavuje aj u športov, u ktorých nedochádza k veľkým otrasom (napríklad pri plávaní), je dnes aj táto teória na hrane vyvrátenia.

V dnešnej dobe je najčastejšie prijímaná teória, ktorá si pichanie v boku vysvetľuje ako následok podráždenia vonkajšej pobrušnice (tenká blana priliehajúca na brušnú dutinu), ktoré vzniká počas športovej aktivity trením s vnútornou pobrušnicou. Táto teória dokáže uspokojivo vysvetliť presnú lokalizáciu bolesti, častejší výskyt u detí, vyvolanie symptómov pohybom alebo častejšie prejavy pri naplnenom žalúdku.

Môžeme sa brániť?

Keďže samotná etiológia pichania v boku nie je stále úplne objasnená, nie je zhoda ani na univerzálnych princípoch prevencie pred týmito symptómami. Navyše, s niektorými faktormi ihneď jednoducho nič nezmôžeme (vek, trénovanosť, zvýšená náchylnosť na symptómy a pod.). Na základe pozorovaní však vedci navrhujú niekoľko možných spôsobov, ktoré nás môžu pred pichaním v boku ochrániť, alebo aspoň o niečo málo znížiť pravdepodobnosť, že sa príznaky pri športe prejavia. Tie sa dajú zhrnúť do nasledujúcich odporúčaní:

  1. Nejedzte veľké jedlá do 2 hodín pred plánovaným začiatkom športovej aktivity. Pri častých ťažkostiach s pichaním v boku sa väčším jedlám vyhnite až 3–4 hodiny pred začiatkom pohybovej aktivity. Zväčšený objem žalúdka totiž môže na pobrušnicu a brušnú stenu vyvíjať väčší tlak.

  2. Pred športovou aktivitou sa vyhnite sladkým limonádam, džúsom a ďalším hypertonickým nápojom (typicky ide o tekutiny s vysokým obsahom cukru). Pri týchto nápojoch bolo totiž zistené, že prejavy pichania v boku zhoršujú.

  3. Namiesto krátkych tréningov s vysokou intenzitou sa radšej držte v „úspornom móde“ na dlhší čas. Pri voľnejšom tempe je totiž menšia pravdepodobnosť, že váš beh bude sprevádzať pichanie v boku.

  4. Počas športového výkonu dbajte na hlboké a pravidelné dýchanie, pri behaní si môžete frekvenciu dychu strážiť podľa frekvencie krokov (napr. každé 2 kroky nádych, každé 2 kroky výdych).

Niektoré štúdie tiež naznačujú, že pichanie v boku je častejšie u športovcov, ktorí majú oslabené hlboké brušné svaly, najmä priečny brušný sval (m. transversus abdominis). Je možné, že ich posilnenie (pomocou komplexných cvikov s voľnou dráhou pohybu alebo planku vrátane jeho variácií) môže so symptómami pichania v boku pomôcť.

obrázok z istockphoto.com

Čo si z toho odniesť?

Pichanie v boku je nepríjemná komplikácia, ktorá z času na čas stretne takmer každého športovca. Niektoré osoby, rovnako ako niektoré typy športov, však majú na tieto symptómy väčšiu náchylnosť (napríklad mladí a málo trénovaní jedinci alebo typicky bežci a jazdci na koni). Presná príčina pichania v boku do súčasnosti nie je známa, aj napriek tomu existuje rad teórií o etiológii týchto symptómov. V súčasnej dobe sa zdá, že na vine je najmä trenie medzi vonkajšou a vnútornou pobrušnicou, ktoré je vyvolané častými vertikálnymi pohybmi trupu pri súčasne vzpriamenom postoji.

Spôsob, ako úplne eliminovať pichanie v boku pri športe, doteraz nie je známy. Aj napriek tomu sa ale pichaniu v boku môžeme aspoň čiastočne brániť. Vyhnúť by sme sa mali objemným jedlám konzumovaným tesne pred športovou záťažou, vhodné nie sú ani sladké a hypertonické nápoje. Rovnako aj intenzita záťaže hrá pri pichaní v boku dôležitú úlohu, preto nie je niekedy na škodu prejsť do voľnejšieho tempa a vytrvať v ňom dlhší čas.

Pridaj sa k 43 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
9 Páči sa mi Uložiť článok