Toxické vzťahy: prečo sú nebezpečné a čo si všímať?

overil/a RNDr. Tomáš Novotný
Komentáre
Toxické vzťahy: prečo sú nebezpečné a čo si všímať?
Čo v článku nájdeš?
Zobraziť zoznam Skryť zoznam
 • Nefunkčné a toxické vzťahy môžu byť zdrojom nadmerného stresu a negatívne ovplyvňovať duševné i fyzické zdravie.
 • Najčastejšími typmi správania v toxickom vzťahu je nerešpektovanie hraníc, manipulácia, nedostatok podpory, ignorovanie potrieb druhých atď.
 • Po identifikácii problémového správania môže pomôcť rozhovor, v niektorých prípadoch je však jedinou možnosťou ukončenie vzťahu a vyhľadanie odbornej pomoci.

Čo je a nie je „toxický“ vzťah?

Vzťahy sú nevyhnutnou súčasťou života ľudí, či už ide o tie pracovné, rodinné, partnerské, priateľské alebo dokonca vzťah k sebe samej/samému. Spolužitie s ostatnými sa často premieta do vašej nálady, sebavedomia, ochoty, ale aj duševného a fyzického zdravia. Hoci sa vám môže výraz „toxický“ zdať až prehnaný, na danú situáciu naopak dokonale sedí – také vzťahy totiž môžu váš život skutočne otráviť.

Toxické vzťahy by nemali mať vo vašom živote miesto, na druhú stranu je nutné správne rozlišovať, čo túto definíciu skutočne spĺňa, a čo naopak nie. Aj funkčné a dobre nastavené vzťahy totiž môžu byť z času na čas zdrojom nezhôd a hádok – dôležité však je, ako sa k nim ich strany postavia a či sú ochotné pracovať na zlepšení. Odrezať sa od kamarátky len preto, že zrušila plánovanú kávu, tak v tomto ohľade určite nie je nutné.

Web psychologytoday.com na svojich stránkach uvádza príklad niekoľkých jednoduchých otázok, ktoré vám pomôžu identifikovať tzv. „red flags“ (varovné signály). Samozrejme však ide iba o zjednodušenú a všeobecnú pomôcku – závery je potrebné vždy zhodnotiť v kontexte vášho celkového vzťahu a individuálnych odlišností.

 1. Keď ste s danou osobou, cítite sa obvykle spokojní a nabití energiou? Alebo ste často naopak nenaplnení a vyčerpaní?
 2. Keď s ním/ňou strávite nejaký čas, máte zo seba potom obvykle lepší alebo horší pocit?
 3. Cítite sa s touto osobou fyzicky a/alebo emocionálne v bezpečí, alebo sa niekedy cítite ohrození/v nebezpečenstve?
 4. Existuje vo vašom vzťahu pomerne rovnocenné rozdelenie na „dávať a brať“, alebo máte pocit, že vy vždy dávate a on/ona vždy berie?
 5. Vyznačuje sa vzťah pocitmi bezpečia a spokojnosti, alebo drámou a úzkosťou?
 6. Máte pocit, že je spokojný/á s tým, kto ste, alebo máte pocit, že sa musíte zmeniť, aby bol/a šťastný/á?

Ako môžu toxické vzťahy vyzerať?

1. Manipulácia

Manipulátori sa snažia ovládať myslenie či správanie ostatných, spravidla vo svoj prospech. Manipulácia zahŕňa mnoho techník od citového vydierania a vyvolávania pocitu viny cez izoláciu obete od priateľov až po zámerné a postupné znižovanie sebavedomia a sebaúcty obete – aby sa voči manipulátorovi cítila malá, bezmocná a neschopná.

Manipuláciou vás ľudia často môžu dostať do situácií, ktoré by ste si za normálnych okolností nedokázali ani predstaviť, vytvára dojem, že ste osamelí a bezmocní a všetko zlé je skrátka len a len vaša vina. Môže vám tiež tvrdiť, že ak neurobíte to alebo ono, nemáte ho/ju v skutočnosti rád(a) a on/ona bude nešťastný/á…

2. Nerešpektovanie hraníc

V priebehu času sa menia životné situácie, potreby aj ľudia samotní – je tak pochopiteľné, že fluktuovať budú aj vaše hranice toho, v čom je možné ostatným vyjsť v ústrety a kde sa naopak nachádza tzv. červená čiara. Niektoré dni skrátka nemôžete vyraziť do baru alebo pomôcť kolegovi s problémom v práci, pretože skrátka máte vlastné povinnosti alebo potreby.

Problémom je, ak sa vám za toto dodržiavanie svojich hraníc dostáva pravidelné sprchy výčitiek a dôvodov, prečo by ste sa v skutočnosti mali podriadiť im.

3. Nedostatok pomoci

Podpora je jedným z pilierov vzťahu a jej optimálna miera samozrejme závisí od konkrétnej situácie – v toxickom vzťahu sú však vaše problémy a potreba často bagatelizované a znižované. Namiesto vypočutia a podpornej rady si tak často vypočujete vety typu „Prosím ťa, tieto tvoje starosti by som chcel/a mať. “, príp. namiesto odpovede začne daný človek hneď hovoriť o sebe.

V niektorých prípadoch vám úspech ani neprajú – majú totiž strach, že by ste ich „prerástli“. V krajných prípadoch vás od dosiahnutia cieľa môžu priamo zrádzať, samozrejme za zámienkou predstierania obavy o vás.

4. Ignorovanie potrieb

Ignorancia potrieb úzko súvisí s nedostatkom podpory vyššie – zďaleka nie vždy však musí ísť o krízovú situáciu, počas ktorej potrebujete podporu či radu. Často ju môžete rozpoznať v zdanlivých maličkostiach, napr. plánovanie udalostí na termín, ktorý ste vopred avizovali ako nevhodný, alebo neschopnosť tolerovať, že počas náročného obdobia skrátka potrebujete viac času sami pre seba. Tento človek vám skrátka dáva najavo, že jeho potreby sú za všetkých okolností nadradené tým vašim.

5. Ponižovanie či akékoľvek formy násilia

Pre zámerné ponižovanie a zhadzovanie nie je v žiadnom zdravom vzťahu miesto – v tých toxických potom najčastejšie ide o nástroj manipulácie, ako už bolo spomenuté vyššie. Cieľom je vyvolať v obeti dojem, že jej názory a schopnosti sú nedôležité a obmedzené, a manipulátora tak vlastne potrebuje na svoje prežitie.

Úplne neprípustné sú samozrejme akékoľvek formy násilia, keď je pre zabránenie ďalšej eskalácii (stupňovaniu napätia) potrebné čo najskôr kontaktovať odborníka či linku bezpečia a pod.

6. Nefunkčná komunikácia

V komunikácii s „toxickým“ človekom často chýba rešpekt, porozumenie a láskavosť – namiesto toho je naplnená sarkazmom, urážkami, obviňovaním alebo opovrhnutím. Druhá strana často ani nemusí reagovať na vaše otázky a automaticky prechádza do útoku, čo vám dáva pocit, že vlastne hovoríte „do steny“. Obvykle tiež nie je schopná pripustiť si akékoľvek vlastné pochybenia a je presvedčená, že chyba je iba na vašej strane.

Svoje vystupovanie môže podmieňovať aj svojimi potrebami – ak od vás práve niečo potrebuje, chová sa k vám „naoko“ milo, hoci vám pred pár hodinami vmietol/a do tváre zraňujúcej obvinenia a urážky. Pre dosiahnutie svojho cieľa jednoducho predstiera, akoby sa predtým nič nestalo.

Toxické vzťahy: prečo sú nebezpečné a čo si všímať?

Ako pôsobia toxické vzťahy na vaše zdravie?

Zotrvávanie v toxickom vzťahu je náročné za každej situácie, ešte horšia je však situácia v prípade, že ide o blízkeho človeka – člena rodiny, partnera alebo priateľov. Podľa záverov štúdií môžu tieto nefunkčné vzťahy viesť k zvýšenej miere stresu a tiež vyššiemu riziku rozvoja úzkostí, depresie, posttraumatickej stresovej poruchy atď. Ľudia žijúci v toxických vzťahoch majú tiež vzhľadom na zvýšenú mieru stresu a neustáleho pocitu ohrozenia vyššie riziko rozvoja kardiovaskulárnych ochorení.

Ako sa toxicite vo vzťahu brániť?

 • Pátrajte po nebezpečných signáloch: prvým krokom je identifikácia tzv. red flags – keď už teraz viete, ako môže toxické správanie vyzerať, zamerajte sa na to, či sa tento problém týka aj vás. Aj v tomto prípade si však treba zachovať sedliacky rozum – ak partner v strese mierne zvýši hlas, nemusí ísť hneď o nebezpečný jav.
 • Svoje obavy a potreby jasne komunikujte: pokiaľ zistíte, že vyššie spomínané správanie je vo vašom vzťahu vlastne denný chlieb, skúste sa s druhou stranou o svojich obavách otvorene porozprávať. Môže sa totiž stať, že daný človek si svoje nebezpečné konanie ani neuvedomuje a jeho cieľom nie je vám akokoľvek ublížiť. Pokiaľ to robí vedome, s najväčšou pravdepodobnosťou máte tú česť s ukážkovým manipulátorom.

 • Stojte si za svojim názorom a hranicami: či už je toxické správanie voči vám smerované vedome alebo nie, zásadné pre vás bude stanoviť si hranice, ktoré v tomto vzťahu nemožno prekročiť. Pokiaľ aj napriek tomu chcete, aspoň do nejakej miery, zachovať tento vzťahu, je to jediná možnosť, ako v ňom fungovať bez vážnejších negatívnych dôsledkov.
 • Vyhľadajte pomoc: ak sa o svojom probléme potrebujete s niekým porozprávať alebo by vás len zaujímal názor nezúčastnenej strany, vyhľadajte osobu, ktorej dôverujete, alebo navštívte odborníka – v tomto prípade najmä psychológa, psychoterapeuta, linku bezpečia atď. Môžu vám totiž pomôcť celú veci si ujasniť a prípadne vám aj poradiť, ako sa účinne brániť.
 • Ukončite vzťah: najmä v prípadoch, keď s vami druhá strana manipuluje vedome, a jej cieľom je využitie vašej osoby pre vlastný prospech, jedinou možnosťou často býva ukončenie vzťahu a prerušenie všetkých kontaktov. Najmä v prípade rodiny, partnera či blízkych priateľov môže ísť o naozaj náročnú situáciu – aj tu preto vrelo odporúčam spoluprácu s odborníkom.

Čo si z toho odniesť?

Medziľudské vzťahy sú dôležité pre celkovú životnú spokojnosť aj zdravie – či už duševné, alebo fyzické. Tieto interakcie sa však, nanešťastie, môžu zvrtnúť v zložitej situácii, v ktorej jeden z aktérov trpí pod nátlakom toho druhého. Toxické vzťahy môžu viesť nielen k zvýšenej miere stresu, ale aj vyššiemu riziku rozvoja úzkosti, depresií, posttraumatickej stresovej poruchy alebo napríklad kardiovaskulárnych ťažkostí.

Problematické správanie je v prvom rade potrebné si všimnúť – nemenej dôležité je však odlíšiť ho od občasných konfliktov a vypätých situácií, ktoré sú v určitej miere prirodzenou súčasťou všetkých vzťahov. Výrazne pomôcť môže aj komunikácia s druhou stranou, ktorá si svoje správanie nemusí ani uvedomovať. V každom prípade pre vás bude dôležité pevné nastavenie hraníc a v zložitejších situáciách vyhľadania odbornej pomoci či ukončenia vzťahu.

Dychové cvičenia: Ako lepšie ovládať svoje emócie aj telo, a uľaviť si tak od stresu?
Dychové cvičenia: Ako lepšie ovládať svoje emócie aj telo, a uľaviť si tak od stresu?
Dych je odjakživa spätý s vašim životom – vedeli ste však, že prostredníctvom dychu môžete ovplyvniť niektoré pochody vo vašom tele i mysli? Ako na to, sa dozviete v novom článku.
Asertívne techniky ako kľúč k spokojnosti a lepšej produktivite
Asertívne techniky ako kľúč k spokojnosti a lepšej produktivite
Poznáte to – pre druhých by ste sa pokojne rozkrájali, ale vo väčšine prípadov to pre vás končí skôr stresom a frustráciou… Ale aj tak nabudúce nepoviete „nie“… Čo by si ľudia pomysleli? Dnešný článok vám prezradí, ako okoliu asertívne oznamovať svoje potreby a byť tak spokojnejší aj produktívnejší.
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu
Dnešná doba je plná stresu a neistoty – preto niet divu, že nám naše problémy občas jednoducho prerastú cez hlavu. Existuje ale účinná pomoc. Čo je psychoterapia a aké sú jej výhody, zistíte v novom článku.
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
Bolesti chrbta dokáže pomerne ľahko narúšať každodenné aktivity bežného života. Pokiaľ trápia aj vás, konkrétne tie v bedrovej časti, je tento článok presne pre vás. Zaoberá sa technikami preťahovania a posilňovania, ktoré pomôžu s bolesťou, stuhnutosťou a zároveň fungujú ako prevencia proti budúcim problémom.
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
Bolesť krčnej chrbtice patrí medzi nepríjemné stavy ovplyvňujúce fyzickú a psychickú pohodu. Podľa štúdií sa navyše predpovedá, že až 7 z 10 ľudí túto bolesť zažije. Ako sa proti tomu brániť? Dnešný článok prezradí 8 cvikov nielen na uvoľnenie, ale aj posilnenie krčnej chrbtice, ktoré pravidelným cvičením obmedzí alebo úplne eliminuje bolesť.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit je základom úspešného chudnutia – čo si však pod týmto termínom predstaviť a ako vedomosti zaviesť do praxe?
8 vecí, ktoré sa stanú po vysadení hormonálnej antikoncepcie
8 vecí, ktoré sa stanú po vysadení hormonálnej antikoncepcie
Hormonálna antikoncepcia je jednou z metód zabraňujúcich nechcenému počatiu. Do akej miery ale mení prirodzené pochody v ženskom cykle, a čo môžete očakávať po jej vysadení?
Nafúknuté brucho? Toto je 7 najčastejších príčin
Nafúknuté brucho? Toto je 7 najčastejších príčin
S nafúknutým bruchom sa stretol takmer každý a všetci sa zhodnú, že dokáže poriadne znepríjemniť deň. Pokiaľ sa však problémy s trávením opakujú alebo vás dokonca trápia dlhodobo, je potrebné zakročiť. V dnešnom článku vám predstavíme 7 možných príčin nafúknutého brucha spoločne s ich riešeniami!
Pokojová srdcová frekvencia: Čo vypovedá o našom tele?
Pokojová srdcová frekvencia: Čo vypovedá o našom tele?
Pokojová srdcová frekvencia je jednoduchý ukazovateľ, ktorý veľa vypovedá o našom organizme. Aké hodnoty sú normálne a čo srdcová frekvencia prezradí športovcom?
Čím sú spôsobené biele škvrny na nechtoch?
Čím sú spôsobené biele škvrny na nechtoch?
Biele bodky na nechtoch sú pre mnohých z nás synonymom pre nedostatok vápnika. Je to ale vždy tá správna príčina?
Najlepšie cviky na triceps v posilňovni aj doma!
Najlepšie cviky na triceps v posilňovni aj doma!
Triceps tvorí väčšinu svalovej hmoty paže. Pokiaľ chcete, aby vaše ruky pripomínali medvedie laby, máme pre vás pripravený repertoár cvikov, ktorý vám pomôže!
Core trening: najlepšie cviky na stred tela
Core trening: najlepšie cviky na stred tela
Svalom stredu tela (CORE) a ich správnemu precvičeniu by mala venovať dostatočnú pozornosť celá populácia. Viete, akým spôsobom stred tela cvičiť?
5 dôvodov, prečo vás môže trápiť nafúknuté brucho
5 dôvodov, prečo vás môže trápiť nafúknuté brucho
Aj pri zdravom stravovaní sa niekedy stane, že jedlo jednoducho „nesadne“. Ale čo ak vás nafukovanie trápi častejšie, než by ste chceli? Bolesť, kŕče a pocit nepríjemného tlaku v bruchu dokážu pokaziť dojem aj z toho najlepšieho jedla. My sme sa zamerali na príčiny nafukovania, ktoré priamo súvisia s tým, čo jete.
6 skupín potravín, ktoré pomôžu pri zápche
6 skupín potravín, ktoré pomôžu pri zápche
Zápcha občas stretne každého z nás a nie je to nič príjemné. Dá sa jej ale zbaviť, rovnako ako je možné jej predchádzať. V článku si povieme, ktoré potraviny by sme mali v jedálničku mať, aby nás trápila čo najmenej.