Osamelosť a jej vplyv na zdravie

Kristýna
Kristýna Dvořáková 30. 1. 2023
3 Páči sa mi Komentáre Uložiť článok
Osamelosť a jej vplyv na zdravie
Obrázok z Freepik
  • S osamelosťou sa podľa štatistík v roku 2021 celosvetovo stretávala tretina populácie, konkrétne teda 33 %.
  • Napriek tomu, že nejde o chorobu, môže osamelosť negatívne ovplyvňovať duševné i fyzické zdravie.
  • Pri riešení tohto problému je nevyhnutné odhaliť prvotnú príčinu, v čom sa ako veľmi efektívny nástroj ukazuje psychoterapia.

Pocit osamelosti sa u človeka rozvíja, pokiaľ nie sú dlhodobo napĺňané jeho potreby – v tomto prípade najmä potreba socializácie. Osamelosť je však potrebné odlišovať od samoty, ktorá je prirodzenou súčasťou normálneho ľudského správania. Každý totiž potrebuje čas len pre seba, počas ktorého si môže oddýchnuť a venovať sa sám sebe, pričom niekto potrebuje samoty menej, iný viac. Okrem toho, že samota môže byť vyhľadávaná aj cielene, je spravidla krátkodobejšieho rázu.

Osamelosť je oproti tomu skutočný stav emocionálneho a sociálneho nedostatku, ktorý je dlhodobý a často nedobrovoľný. K rozvoju osamelosti môže dôjsť napr. v prípadoch odsťahovania sa do iného mesta, zmeny školy/zamestnania, po ukončení vzťahu alebo napríklad pre stránenie sa spoločnosti z dôvodu narušenia fyzického či duševného zdravia. Je možné, že práve nemáte nikoho, s kým by ste mohli tráviť voľný čas a zveriť mu svoje problémy a myšlienky, ale osamelosť sa môže vyskytovať aj u ľudí, ktorí sú obklopení mnohými známymi – len sa im so žiadnym z nich nepodarí nadviazať to pravé spojenie.

Napriek tomu, že osamelosť nie je v súčasnosti samostatne označovaná ako porucha, môže negatívne ovplyvniť duševné i fyzické zdravie.

Aké znaky sú pre osamelosť typické?

  • máte dojem, že nie ste s nikým schopní nadviazať hlboký vzťah (nielen partnerský),
  • cítite sa izolovane, hoci ste práve v spoločnosti ďalších ľudí,
  • keď sa s niekým pokúsite nadviazať spojenie, dostatočne vás nevníma alebo nechápe,
  • máte pochybnosti o sebe samej/samom,
  • ste unavení a frustrovaní z neustálej a neúspešnej snahy o nadviazanie kontaktu,
  • cítite sa bez energie a úzkostlivo,
  • máte sklony k nežiaducemu kompenzačnému správaniu (divoké večierky, nadmerné sledovanie filmov či hranie hier, nadmerné nakupovanie, konzumácia alkoholu, emočné jedenie…).

Ako osamelosť pôsobí na ľudské zdravie?

1. Zvýšenie hladiny stresových hormónov

Z výsledkov niektorých štúdií vyplýva, že chronická osamelosť môže byť spojená s vzostupom hladiny stresových hormónov, konkrétne hormónu kortizolu. Vedci tiež v súčasnosti skúmajú, či by tento fenomén mohol súvisieť s adaptáciou a reguláciou hľadania sociálnych väzieb. Zjednodušene povedané, či môže stres plynúci z osamelosti človeka podnietiť potrebu nadväzovania nových sociálnych spojení. Táto teória bola podporená výsledkami štúdie doktorky Kornienko a kol., ktorí tiež zistili, že osamelí ľudia s vysokou hladinou kortizolu k interakciám inštinktívne vyhľadávajú osoby, ktoré majú hladinu tohto stresového hormónu nižšiu.

2. Zníženie kvality spánku

Osamelosť je tiež spájaná s poruchami spánku. Vzhľadom na zvýšenú mieru stresu môže byť pre týchto jedincov náročnejšie nielen večer zaspať, ale pozorované bolo aj častejšie budenie počas noci. Nedostatok kvalitného spánku potom spravidla vedie k zníženiu kognitívnych funkcií, produktivity a rozhodovacej schopnosti, čo môže ďalej prehlbovať pochybnosti o sebe samom/samej, čím sa jedinec dostáva do „začarovaného kruhu“.

3. Zvýšené riziko rozvoja depresie

Osamelosť je neopomenuteľným stresorom, ktorý je sprevádzaný izoláciou, strádaním a nenaplnením základných sociálnych potrieb – ak trvá tento stav dlhodobo, môže tak zvyšovať riziko rozvoja depresie. Toto tvrdenie potvrdilo aj review z roku 2018, kde bol vplyv osamelosti na rozvoj depresie označený ako „významný faktor stredného vplyvu“.

4. Zvýšené riziko rozvoja niektorých chronických ochorení

Vďaka zvýšeniu miery stresu sa osamelosť premieta aj do fyzického zdravia. Štúdie ju považujú za významný faktor napr. pri rozvoji ochorení srdca a ciev, cukrovky alebo dokonca predčasnom úmrtí.

Osamelosť a jej vplyv na zdravie
Obrázok od senivpetro na Freepik

3 jednoduché tipy, ako s osamelosťou pracovať

1. Navštívte terapeuta

Nech už je príčina vašej osamelosti akákoľvek, terapeut vám môže poskytnúť istý nadhľad a pomôže vám navyše identifikovať a odstrániť prekážky, ktoré vám v nadväzovaní nových kontaktov napríklad aj nevedomky bránia. Pokiaľ ste sa práve prisťahovali, je logické, že budete potrebovať nejaký čas na zvyknutie, aj v tejto situácii vám však môže psychoterapeut poskytnúť cenné rady.

Ďalšou príčinou môžu byť napr. nízke sebavedomie, pocity nedostatočnosti či viny, ktoré vás nútia strániť sa spoločnosti. V tomto prípade je terapia základným kameňom riešenia problému nielen s osamelosťou, ale aj s celkovou životnou pohodou a spokojnosťou. Ako môže psychoterapeutické sedenie prebiehať, si môžete prečítať v článku Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu.

2. Vyskúšajte nenásilné cesty, ako sa dostať medzi ľudí

Pokiaľ by ste s niekým radi nadviazali kontakt, vyskúšajte niektorú z prirodzených a nenásilných foriem sociálnych interakcií – môžete zájsť napr. na skupinovú lekciu vo fitku, spoločný výbeh, odbornú prednášku alebo napríklad na dobrovoľnícku akciu. Šanca, že tu stretnete osoby s podobným zmýšľaním a záujmami, je totiž pomerne vysoká, čo ďalej zvyšuje aj vaše vyhliadky na oduševnenú konverzáciu a poznanie nových priateľov.

3. Snažte sa pravidelne hýbať a tráviť čas vonku

Pokiaľ sa s osamelosťou stretáte dlhšiu dobu a zažívate spolu s ňou aj pocity vyčerpania a úzkosti, pravdepodobne nebudete v nálade na lámanie svetových rekordov. Pravidelný pohyb a čas strávený vonku na čerstvom vzduchu vám však pomôže lepšie sa uvoľniť a benefity sa dostavia aj v oblasti zdravia. Kto by totiž v ťažkom období nestál o pocit šťastia vyvolaného endorfínmi – a najľahšie ho dosiahnete práve pohybom.

Prechádzka na čerstvom vzduchu vám pomôže odviesť pozornosť od problémov, precvičiť vnímavosť, a pokiaľ pôjdete svižnejším tempom, o endorfíny nebudete ochudobnení ani v tomto prípade. Pohyb samozrejme podporuje zdravie srdca a ciev. A kto vie, napríklad práve počas úmorného funenia a utierania potu z čela rozviniete vzťahy, ktoré vás budú tešiť po zvyšok života.

Čo si z toho odniesť?

Osamelosť môže byť, na rozdiel od samoty, závažným problémom, ktorý negatívne ovplyvňuje vaše duševné aj fyzické zdravie. Osamelosť je spravidla dlhodobý a nedobrovoľný pocit nedostatku z nenaplnenia sociálnych väzieb, a môže byť spôsobená mnohými príčinami – od zmeny pracoviska až po nízke sebavedomie a pocity menejcennosti.

S osamelosťou sa spája najmä zvýšenie miery stresu, spánkovej poruchy alebo zvýšená náchylnosť k rozvoju depresie a niektorých chronických ochorení. Veľmi účinným liečebným postupom je psychoterapia, ktorá vám pomôže nájsť príčinu vášho problému a pozrieť sa na situáciu z iného uhla. Ďalej môžete vyskúšať nenásilné formy socializácie ako napr. športové lekcie, prednášky či dobrovoľnícke akcie, kde s vysokou pravdepodobnosťou stretnete ľudí s podobnými názormi. V rámci podpory svojho fyzického i duševného zdravia potom nezabúdajte ani na pravidelný pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu.

Pridaj sa k 40 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
3 Páči sa mi Uložiť článok