6 mýtov o hormonálnej antikoncepcii: naozaj spôsobuje neplodnosť a priberanie na hmotnosti?

Mgr. Kristýna Dvořáková
Mgr. Kristýna Dvořáková 10. 2. 2022 Prvýkrát publikované 25. 3. 2021
Aktualizované 10. 2. 2022
6 min. 7 Páči sa mi Komentáre
11
Uložiť článok
6 mýtov o hormonálnej antikoncepcii: naozaj spôsobuje neplodnosť a priberanie na hmotnosti?

Hormonálna antikoncepcia je v dnešnej dobe stále obľúbená forma ochrany pred nechceným počatím. Avšak aj napriek tomu, že ju poznáme už pomerne dlhý čas a jej podoba sa neustále vyvíja, stále o nej koluje mnoho mýtov.

Dnešný článok sa zameriava práve na 6 najčastejších mýtov o hormonálnej antikoncepcii (HA) a predkladá ich vysvetlenia založené na súčasných vedeckých poznatkoch. V žiadnom prípade nespochybňuje fakt, že hormonálna antikoncepcia významne zasahuje do normáneho fungovania ženského organizmu a neodporúča jej užívanie ako univerzálne riešenie problémov s cyklom. 

6 najčastejších mýtov o hormonálnej antikoncepcii

1. Krvácanie počas užívania HA znamená normálnu menštruáciu

Hormonálna antikoncepcia vstupuje do tzv. hypotalamo‑hypofýzo‑gonadálnej osi, ktorá je zodpovedná za riadenie fyziologického menštruačného cyklu. Toto narušenie sa môže navonok prejaviť jednak vymiznutím menštruácie, ale aj navodením pravidelného krvácania, ktoré je v prípade neznalosti možné zameniť s bežným cyklom.

Nenechajme sa však zmiasť - o klasickú menštruáciu v žiadnom prípade nejde. Toto „krvácanie z vysadenia“ je totiž spôsobené hormónmi podávanými v HA a nastáva v období, keď hladina hormónov poklesne. V porovnaní s klasickou menštruáciou býva krvácanie vo väčšine prípadov miernejšie a trvá kratšiu dobu.

2. Dlhodobé užívanie HA spôsobuje neplodnosť

Je pravda, že po vysadení hormonálnej antikoncepcie telo niekedy potrebuje až niekoľko mesiacov, aby sa s novou situáciou vyrovnalo a navrátilo sa do prirodzeného behu. Neexistujú však žiadne vedecky podložené dôkazy o tom, že by užívanie HA nejakým spôsobom ohrozovalo budúcu schopnosť počatia. Problémy s otehotnením môžu súvisieť skôr s prítomnosťou nízkej energetickej dostupnosti, ktorej prejavy boli počas užívania HA maskované (viď bod 1).

Problémy s počatím sa môžu bežne vyskytovať aj u párov, keď žena HA nikdy neužívala a že problémy s fertilitou (plodnosťou) nemusia byť vždy len na strane ženy. Výsledky štúdie vykonanej doktorkou Mansour potvrdili, že šanca na otehotnenie sa medzi užívateľkami HA v porovnaní s kontrolnou skupinou nijako nelíšila.

obrázok z gettyimages.com

3. Všetky druhy aj formy HA sú v konečnom dôsledku totožné

Pojem „hormonálna antikoncepcia“ skrýva mnoho rôznych foriem aj druhov konkrétnych prípravkov s rozdielnym zložením a pomerom obsiahnutých zložiek. Formy aplikácie môžu byť vo forme tabliet a piluliek, vaginálnych krúžkov, náplastí, depotných injekcií alebo vnútromaternicových teliesok. Medzi prípravky HA zaraďujeme aj postkoitálnu antikoncepciu, teda tzv. tabletku po.

Pri typoch antikoncepcie rozlišujeme:

  • prípravky kombinované – obsahujú obe skupiny pohlavných hormónov - teda estrogény aj gestagény. Tým sa ale výber v tejto kategórii zďaleka nekončí, na trhu je mnoho rôznych preparátov kombinovanej HA, ktoré sa líšia obsahom i pomerom jednotlivých hormonálnych komponentov.
  • prípravky čisto gestagénne – obsahuje tak iba jednu hormonálnu zložku

 5. Riziká užívania HA sú pre všetky ženy rovnaké

Ako azda všetko na tomto svete, aj HA má v určitých prípadoch svoje riziká. Tie však môžu byť minimalizované alebo dokonca aj odstránené výberom správneho prípravku a vhodne nastaveným pomerom a dávkami hormónov. Tieto riziká však nie sú pre všetky ženy rovnaké – napr. vznikom krvných zrazenín budú výraznejšie ohrozené fajčiarky, ženy s vysokým krvným tlakom, obezitou a dyslipidémiou (zvýšené hodnoty krvných lipidov) alebo používateľky sa srdcovo‑cievnym ochorením alebo poruchami zrážania krvi. Odporúčané je napr. vyšetrenie na prítomnosť tzv. Leidenskej mutácie, ktorá sa vyznačuje zvýšenou zrážanlivosťou krvi.

Veľkou kapitolou sú v tomto ohľade aj nádorové ochorenia (NO). Niektoré štúdie zaznamenali mierne zvýšenú incidenciu vzniku NO prsníka a krčka maternice. Do tohto vzťahu však vstupuje aj mnoho ďalších faktorov, ako sú genetické predispozície, životný štýl, dojčenie alebo nákaza ľudským papilomavírusom. Proti niektorým typom NO môže hormonálna antikoncepcia pôsobiť naopak protektívne, ide napr. o NO vaječníkov alebo sliznice maternice (prípravky s obsahom progesterónu). Užívanie HA je preto treba vždy dôkladne prebrať s lekárom, zvážiť prítomné riziká a vybrať taký spôsob prevencie počatia, ktorý bude v tomto ohľade najmenej rizikový.

obrázok z cais.usc.edu

5. Užívanie HA vždy zákonite znamená prírastok hmotnosti

Pohlavné hormóny na nás ženy pôsobia všelijako. Zvýšenie hladiny estrogénov nám môže spôsobiť pocit nafúknutia a progestíny môžu zase zvyšovať našu chuť do jedla. V konečnom dôsledku však neboli zaznamenané žiadne alebo len minimálne zmeny hmotnosti. To potvrdzuje aj systematické review z roku 2014, ktoré síce upozorňuje na to, že je v tejto oblasti potrebný ďalší výskum, výsledky 85 skúmaných štúdií však žiadne významné zmeny nezaznamenali.

Ďalšie review z roku 2016 uvádza, že u žien užívajúcich HA neboli v 6 až 12 mesiacoch zaznamenané výrazné váhové prírastky a ak áno, väčšinou do 2 kg. Aj tu však poukazujú na potrebu kvalitnejších štúdií a ďalšieho výskumu. Pokiaľ si teda pri užívaní HA všimneme výrazný prírastok hmotnosti, ktorý si nevieme inak vysvetliť, mali by sme ho konzultovať s lekárom.

6. HA je univerzálnym riešením všetkých problémov s cyklom

Z dôvodu navodenia pravidelného krvácania môže byť HA v niektorých prípadoch chybne považovaná za „univerzálne riešenie“ všetkých problémov spojených s menštruačným cyklom. Či už ide o poruchu krvácania v zmysle kvality (silné krvácanie, bolesti, nevoľnosť a pod.) či kvantity (menej alebo naopak častejšia menštruácia), naše telo sa nás týmito signálmi väčšinou snaží na niečo upozorniť.

V prípade vynechávania alebo vymiznutia menštruácie môže okrem rôznych druhov ochorení ísť aj o stav príliš nízkej energetickej dostupnosti, pri ktorom nemá náš organizmus dosť energie ani na to, aby zabezpečil tieto inak bežné funkcie. Táto situácia môže viesť k vážnym komplikáciám v oblasti reprodukcie, kostného zdravia, imunitného a tráviaceho systému, psychického stavu alebo fyzickej výkonnosti. Z toho vyplýva, že až po dôkladnom vyšetrení a vylúčení všetkých závažných príčin môže byť (napr. z dôvodu zlepšenia kvality života pacientky) nasadená hormonálna antikoncepcia.

Čo si z toho odniesť?

Hormonálna antikoncepcia je dnes veľmi rozšírená forma ochrany pred počatím. Okolo jej užívania však stále panuje veľa mýtov, ktoré bránia ženám sa v tomto ohľade informovane rozhodnúť. Dnes už vieme, že HA nespôsobuje neplodnosť a nemusí nutne znamenať ani prírastok na váhe. Vieme aj, že HA existuje v mnohých rôznych druhoch a formách, a že na zachovanie účinnosti nie je vhodné v jej užívaní robiť akékoľvek prestávky.

Nikoho už zrejme neprekvapí ani fakt, že krvácanie počas užívania HA nemôžeme označiť za klasickú menštruáciu a že, hoci by to bolo krásne, HA rozhodne nie je univerzálnym liekom na všetko. Na záver si pripomeňme, že riziká užívania HA nie sú pre všetky ženy rovnaké a že do tohto procesu vstupuje mnoho ďalších faktorov, ktoré by mali byť pri predpisovaní HA zvážené. Tak či onak, stále treba myslieť na to, že HA významne zasahuje do normálneho fungovania ženského organizmu a jej užívanie by sme si preto mali dôkladne premyslieť a bezpodmienečne konzultovať so svojím lekárom.

Pridaj sa k 42 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
7 Páči sa mi Uložiť článok