Mileniáli: Prečo trpia úzkosťou a depresiami?

overil/a RNDr. Tomáš Novotný
Komentáre
1
Mileniáli: Prečo trpia úzkosťou a depresiami?
Čo v článku nájdeš?
Zobraziť zoznam Skryť zoznam
  • Mileniáli sú ľudia narodení v rokoch 1980 – 2000. Rozpätie rokov je ale pomerne široké.
  • Táto „generácia Y“ už vyrastala v odlišnom svete ako generácia predchádzajúca, môže sa preto stretávať s nepochopením.
  • Mileniáli sú na rozdiel od predchádzajúcich generácií schopní otvorenejšie hovoriť o svojich potrebách a emóciách.

Kto je mileniál?

Tzv. mileniáli, alebo aj generácia Y, sú ľudia, ktorí sa narodili v rokoch cca 1980 – 2000 (v rôznych zdrojoch sa môže toto rozmedzie mierne líšiť, odborníci však uznávajú toto širšie rozpätie). Niekedy sa sem zaraďujú aj tí, ktorí na prelome dvoch storočí maturovali a „dospeli“.

Mileniáli sa v pomerne mladom veku stretávali s digitálnou technikou (nie však od útleho detstva ako nasledujúca generácia Z), vedia sa orientovať vo svete internetu, kriticky hodnotiť informácie a sú tiež prvou generáciou, ktorá sa na území SR orientuje na Západ – teda učí sa anglicky, cestujú, vyrastajú v demokraticky zmýšľajúcej spoločnosti atď.

Úzkosť ako jeden z najväčších problémov mileniálov

Štúdie si všímajú masívne narastajúci trend miery úzkosti, depresií a ďalších duševných ochorení. Niektoré práce uvádzajú, že tento „sklz“ má začiatok už v generácii X, o jeho strmý nárast sa potom zaslúžili práve mileniáli a pomyselnú štafetu ďalej preberá generácia Z.

Čo sa týka miery samovrážd, v rozmedzí rokov 2001 a 2010 narástol v USA ich počet u mužov o 25 %, u žien potom dokonca o 70 %. Podľa štúdie publikovanej Harvard Business Review uviedla polovica opýtaných spadajúcich do generácie mileniálov, že by kvôli duševnému zdraviu uvažovali o čiastočnom či úplnom opustení súčasného zamestnania. Z národného posúdenia zdravia vysokoškolákov v Kanade v roku 2016 potom vyplynulo, že 65 % akademických študentov v uplynulom roku pociťovalo „ohromujúcu úzkosť“ a 13 % ich uvažovalo o samovražde.

Na základe výskumu Blue Cross Blue Shield Association (BCBSA) potom bolo identifikovaných 10 najväčších zdravotných problémov mileniálov, pričom na prvých priečkach sa vynímajú depresie či závislosť na návykových látkach a alkohole.

Aké sú dôvody vzostupu miery duševných porúch u mileniálov?

1. Tlak na výkon

Generácia mileniálov je vzdelaná a kvalifikovaná, a to najmä vďaka vyspelým technológiám, expanzii vysokého školstva alebo možnosti cestovať a študovať v zahraničí. Spolu s týmito predpokladmi sa však zvyšujú aj pracovné nároky a miera súťaženia o prestížnejšie pozície. Mileniáli si totiž sú, na rozdiel od predchádzajúcich generácií, jasnejšie vedomí svojich potrieb a pocitov, otvorene ich komunikujú a v zamestnaní dbajú okrem iného aj na jeho účelnosť a súlad so svojím životným postojom. V dnešnej dobe je navyše čoraz náročnejšie oddeliť zamestnanie od osobného života.

S nejasnými vyhliadkami v oblasti zamestnania potom mileniáli často odkladajú dôležité životné míľniky, čo im môže byť generáciou rodičov a starých rodičov predhadzované (pozri ďalej). Tlak z pracovného prostredia sa tak rozlieva do všetkých oblastí života, či už ide napríklad o zabezpečenie bývania, partnerstva, založenia rodiny atď.

2. Sociálne siete

Mileniáli sa so smartfónmi nenarodili, ich dospievanie/ranú dospelosť už však ovplyvňovali pomerne zásadne. Okrem pozitívneho prínosu rýchlej komunikácie, inšpirácie a prehľadného formátu informácií so sebou však sociálne médiá prinášajú riziká, najmä ich nadužívanie. V spojitosti s negatívnymi vplyvmi na duševné zdravie sa najčastejšie skloňuje skreslená realita, porovnávanie sa s ostatnými a pocitmi menejcennosti či osamelosti. Lipnutie na obrazovkách digitálnych zariadení navyše človeka vytrháva z reality, čo vedie k zníženiu intenzity vnímania prítomného okamihu a životu „na autopilota“.

Mileniáli: Prečo trpia úzkosťou a depresiami?

3. Ekonomická situácia

Oproti predchádzajúcim generáciám majú mileniáli jednoznačne jednoduchší a pohodlnejší prístup k širokému spektru komodít – jednoducho párkrát kliknete a vo väčšine prípadov je hotovo. Na druhú stranu, The Washington Post označuje túto generáciu za „najnešťastnejšiu“ v histórii, aspoň čo sa týka ekonomickej situácie a osamostatnenia sa.

Spolu s rastúcou infláciou je veľmi pálčivým problémom dnešnej doby aj nedostatok bývania, ktoré je navyše pre mladých, často ešte študujúcich, mileniálov často nedosiahnuteľné.

4. Nie sú „dosť dobrí“

Čo sa týka duševného zdravia, generácia mileniálov je skutočne prelomová – a to paradoxne nie rastúcou mieru duševných ochorení, ale vďaka ich schopnosti o nich otvorene komunikovať a prijímať ich. Pravdou je, že svet mileniálov sa veľmi líši od sveta, v ktorom vyrastali ich rodičia, čo znamená, že niektoré výchovné vzorce sa do nového fungovania spoločnosti nedajú napasovať bez toho, aby o seba neškrípali. Mileniáli môžu teraz trpieť tým, že neboli v mladosti zvyknutí vyjadrovať svoje potreby a emócie alebo vymedziť si hranice. Niektorí sa môžu stretávať aj s pocitom, že láska, pochopenie alebo rešpekt sú podmienené ich úspechmi a schopnosťami, čo naďalej zvyšuje tlak na ich osobu.

Práve mileniáli tak často preberajú úlohu koncového článku generačných tráum, keď sa svojich potomkov snažia vychovávať odlišným spôsobom, než aký dostávali v detstve. Vystúpiť z tejto rutiny však stojí veľkú mieru sebapoznania, učenia a niekedy aj zdĺhavého hojenia.

Medzigeneračné nepochopenie môže umocniť aj už spomínané odkladanie životných míľnikov, ktoré môže byť zapríčinené práve úplne odlišnou životnou situáciou. Možno sa vám vybaví veta „Ja som v tvojom veku už…“ (doplňte ľubovoľné pokračovanie).

5. Pretrvávajúce stigmy

Mileniáli ako generácia komunikujú svoje emócie otvorenejšie, než tie minulé. V mnohých rodinách však mohla byť napr. psychoterapia považovaná za „trest“ alebo „len pre bláznov“, čo mladých ľudí dodnes odrádza od riešenia svojich problémov. Aby toho nebolo málo, požiadať druhých o pomoc môže byť tiež pokladané za znak slabosti.

Ďalším príkladom môže byť aj tvrdenie, že „chlapci neplačú“. Vedzte však, že aj osoba mužského pohlavia disponuje emóciami, ktoré je potrebné v zdravej miere prejavovať.

Čo s tým?

Generácia mileniálov stojí na mnohých prelomoch – storočí, nových technológiách, zmýšľaní i vnímaní sveta. Isté však je, že niektoré oblasti nemožno v živote ovplyvniť, či už patríte do akejkoľvek generácie. Pokiaľ sa však ako mileniál stretávate s nepochopením, porovnávaním s predchádzajúcimi generáciami alebo napríklad pretrvávajúcimi stigmami, práve toto sú oblasti, ktorých vnímanie a vplyv zmeniť môžete.

Viac ako inokedy je dôležité nájsť si v živote balans – medzi submisivitou a agresivitou, medzi workoholizmom a prokrastináciou alebo medzi tým, akí skutočne ste a „mali by ste byť“. Pri riešení problémov sa snažte vnímať čisto svoju situáciu a neriadiť sa tým, ako to robili Marienka a Jožko pred 50 rokmi. Využívajte možnosti nových technológií, pomoc odborníkov i dobre mienených rád svojho okolia, nenechajte sa nimi však zväzovať.

Pokiaľ máte v tejto záležitosti doteraz pochybnosti, buďte si istí, že duševná pohoda je neoddeliteľnou súčasťou celkového zdravia. Ak sa teda necítite dobre, svoje pocity a obavy ventilujte a vyhľadajte pomoc odborníka. Inšpiráciou vám môžu byť aj naše ďalšie články týkajúce sa duševného zdravia:

Pár slov na záver

Článok sa zameriava na priblíženie možných úskalí, ktoré spôsobujú pokles kvality duševného zdravia u mileniálov. Jeho cieľom nie je akokoľvek znevažovať či zľahčovať životné podmienky a udalosti týkajúce sa predchádzajúcich generácií.

Adaptogény: napomáhajú lepšiemu zvládaniu stresu a zvýšeniu psychickej pohody
Adaptogény: napomáhajú lepšiemu zvládaniu stresu a zvýšeniu psychickej pohody
Adaptogény sú známe pre svoju podporu efektívnejšieho zvládania stresu. Akým mechanizmom v organizme pôsobia a ktoré látky sú skutočne overené výskumom?
Dychové cvičenia: Ako lepšie ovládať svoje emócie aj telo, a uľaviť si tak od stresu?
Dychové cvičenia: Ako lepšie ovládať svoje emócie aj telo, a uľaviť si tak od stresu?
Dych je odjakživa spätý s vašim životom – vedeli ste však, že prostredníctvom dychu môžete ovplyvniť niektoré pochody vo vašom tele i mysli? Ako na to, sa dozviete v novom článku.
Mindfulness: meditácia ako cesta k psychickej pohode
Mindfulness: meditácia ako cesta k psychickej pohode
Mindfulness sa ponúka ako jedna z možností, ako byť zdravší, pokojnejší a spokojnejší so svojím životom. Spoznajte kúzlo mindfulness v dnešnom článku.
Meditácia: ako dosiahnuť pozitívne účinky a ktorý typ zvoliť?
Meditácia: ako dosiahnuť pozitívne účinky a ktorý typ zvoliť?
Príde vám meditácia ako z iného sveta? Dnešný článok vám predstaví štúdiami potvrdené benefity tejto relaxačnej techniky a ukáže vám, že meditovať môžete napríklad aj na prechádzke.
Perfekcionizmus: ako škodí psychike, zdraviu aj fyzickému výkonu?
Perfekcionizmus: ako škodí psychike, zdraviu aj fyzickému výkonu?
Hocikto by si mohol myslieť, že perfekcionizmus vlastne nabáda k vyššej produktivite – opak je však pravdou. Prečo vám táto osobnostná dispozícia môže brániť v dosiahnutí cieľa a ako sa s perfekcionizmom vyrovnať, sa dozviete v článku.
Prokrastinácia: Ako s ňou konečne skoncovať a pracovať efektívnejšie?
Prokrastinácia: Ako s ňou konečne skoncovať a pracovať efektívnejšie?
Prokrastinácia, čiže tendencia k odkladaniu dôležitých úloh, je skutočne metlou dnešnej doby. Aké typy prokrastinátorov existujú a čo urobiť pre to, aby ste pracovali skutočne efektívne?
Digitálny detox: 7 spôsobov, ako obmedziť čas online a byť so sebou spokojnejší
Digitálny detox: 7 spôsobov, ako obmedziť čas online a byť so sebou spokojnejší
Možno nie ste tak úplne spokojní s tým, ako svoje chytré zariadenia používate. Zároveň si neviete rady s tým, ako z toho začarovaného kruhu von. Pripravili sme pre vás pár praktických tipov, vďaka ktorým sa naučíte používať vychytávky modernej doby chytro.
Asertívne techniky ako kľúč k spokojnosti a lepšej produktivite
Asertívne techniky ako kľúč k spokojnosti a lepšej produktivite
Poznáte to – pre druhých by ste sa pokojne rozkrájali, ale vo väčšine prípadov to pre vás končí skôr stresom a frustráciou… Ale aj tak nabudúce nepoviete „nie“… Čo by si ľudia pomysleli? Dnešný článok vám prezradí, ako okoliu asertívne oznamovať svoje potreby a byť tak spokojnejší aj produktívnejší.
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu
Ako sa starať o svoje duševné zdravie? Stavte na psychoterapiu
Dnešná doba je plná stresu a neistoty – preto niet divu, že nám naše problémy občas jednoducho prerastú cez hlavu. Existuje ale účinná pomoc. Čo je psychoterapia a aké sú jej výhody, zistíte v novom článku.
Ako lepšie zvládať stres a byť v pohode?
Ako lepšie zvládať stres a byť v pohode?
Či sa nám to páči alebo nie, stresu sa pri každodennom živote nevyhneme. Jedinou možnosťou je teda naučiť sa s ním pracovať a nenechať sa ním ovládať. Dnešný článok vám prináša 10 jednoduchých tipov, ako znížiť mieru stresu a byť spokojnejší.
6 tipov, ako si pri hektickom životnom štýle nájsť každý deň čas pre seba
6 tipov, ako si pri hektickom životnom štýle nájsť každý deň čas pre seba
Tento článok sa zaoberá časom vyhradeným čisto pre seba, jeho dôležitosťou a 6 jednoduchými, avšak efektívnymi tipmi, ako nájsť, a predovšetkým využiť „me time“ k vášmu prospechu pre čo najväčšiu redukciu stresu a úzkosti.
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
8 cvikov na posilnenie a uvoľnenie bedrovej chrbtice
Bolesti chrbta dokáže pomerne ľahko narúšať každodenné aktivity bežného života. Pokiaľ trápia aj vás, konkrétne tie v bedrovej časti, je tento článok presne pre vás. Zaoberá sa technikami preťahovania a posilňovania, ktoré pomôžu s bolesťou, stuhnutosťou a zároveň fungujú ako prevencia proti budúcim problémom.
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
8 cvikov na uvoľnenie aj posilnenie krčnej chrbtice
Bolesť krčnej chrbtice patrí medzi nepríjemné stavy ovplyvňujúce fyzickú a psychickú pohodu. Podľa štúdií sa navyše predpovedá, že až 7 z 10 ľudí túto bolesť zažije. Ako sa proti tomu brániť? Dnešný článok prezradí 8 cvikov nielen na uvoľnenie, ale aj posilnenie krčnej chrbtice, ktoré pravidelným cvičením obmedzí alebo úplne eliminuje bolesť.
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
10 tipů na rychlé a zdravé letní obědy
Taky máte léto nacpané volnočasovými aktivitami, prací a nemáte čas se plně věnovat vaření? Zkuste některý z těchto 10 rychlých a přitom zdravých nápadů na letní obědy.
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit: ako ho vypočítať a správne nastaviť?
Kalorický deficit je základom úspešného chudnutia – čo si však pod týmto termínom predstaviť a ako vedomosti zaviesť do praxe?