Anonymný používateľ položil(a) otázku
19. 10. 2022

Čo ak mám veľký rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom?

Pokiaľ je rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom (pulzný tlak) väčší ako 60 torrov, môže to znamenať, že srdcový sval nepracuje dostatočne efektívne. Pokiaľ takéto hodnoty nameriaš opakovanie, rozhodne ich konzultuj so svojím všeobecným lekárom.

Znížiť pulzný tlak môžeš pomocou zvýšenia pohybovej aktivity, redukcie hmotnosti (ak je príčinou problému nadváha či obezita) alebo úpravou životného štýlu (obmedzenie fajčenia a príjmu soli). Vždy je však potrebné nájsť skutočnú príčinu problému, ktorú je nutné riešiť.