Poukaz / zľava

Poukaz / zľava

Uplatni darčekový alebo zľavový poukaz.

Kód nájdete na poukaze, ktorý ste dostali

Podmienky využitia

  1. Platnosť poukazu nájdete priamo na poukaze. Platnosť poukazu nemožno predĺžiť. Veríme, že rok je na uplatnenie dlhá doba.
  2. Kód poukazu je unikátny a možno ho použiť na jednu objednávku. Táto objednávka musí byť vyššia alebo rovná hodnote poukazu, inak objednávku nemožno odoslať.
  3. Poukaz sa nevzťahuje na prípadné poplatky za dopravu.
  4. Poukaz možno uplatniť len na nákup on-line a to na stránke, na ktorej sa práve nachádzate. Aktuálne nemožno poukaz uplatniť v našich predajniach.
  5. Poukaz nie je možné spätne preplatiť alebo vymeniť za iný poukaz. Pri vrátení tovaru je vytvorený nový poukaz s adekvátnou hodnotou rovnajúcou sa vrátenému tovaru.
  1. Zľava se nevzťahuje na poplatky za dopravu a prípadnú dobierku.
  2. Zľavu možné uplatniť len na nákup on-line a to na stránke, na ktorej sa práve nachádzate. Aktuálne nie je možné poukaz uplatniť na našich predajniach.
  3. Zľavu nie je možné kombinovať s ďalšími zľavovými poukazmi.
  4. Pri prevzatí zásielky je možné, že bude vyžadované preukázanie sa platným študentským preukazom.

_gift_voucher_use_terms_questions_v2