Prírodná aróma

Prospešnosť

Neutrálna prísada

Konzumácia má neutrálne účinky na ľudský organizmus.

Zdroj

Prírodné

Vyrába sa z prírodných zdrojov, ktoré ďalej nie sú chemicky upravené.

Charakteristika a využitie v potravinárstve

Vo väčšine prípadov sa k slovnému spojeniu „prírodná aróma“ pridáva prívlastok východiskovej suroviny, z ktorej sa aromatické látky získavajú, teda napríklad prírodné aromatické zložky získané z vanilky by mali niesť označenie „prírodná vanilková aróma“. Zdrojová surovina sa neuvádza v prípade, keď vo výslednej aróme nemožno východiskové zložky rozoznať.

Ako „prírodná aróma“ sa v praxi označuje kombinácia aromatických látok získaných z niekoľkých rôznych prírodných surovín. Cieľom použitia tejto ingrediencie nie je dodanie špecifickej vône konkrétnej suroviny (napr. vanilky), ale celkové zlepšenie chuťového profilu v prospech spotrebiteľa. Veľmi často ide o tzv. „maskovače chuti“, ktoré majú široké spektrum použitia v potravinách, nápojoch aj doplnkoch stravy a univerzálne zlepšujú aromatický a chuťový profil výsledného produktu.

Prírodná aróma je z rastlinných materiálov získavaná vhodnými fyzikálnymi, enzymatickými alebo mikrobiologickými procesmi. Ide o látku typicky rastlinného pôvodu a jej možnosti a pravidlá použitia a označovania sa riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008.