Vitamín D: Dôležitý pre činnosť svalov i mozgu. Prečo by sme sa naň mali zamerať?

Petr Loskot
Petr Loskot 26. 3. 2021 Prvýkrát publikované 7. 10. 2019
Aktualizované 26. 3. 2021
7 Páči sa mi Komentáre Uložiť článok
Vitamín D: Dôležitý pre činnosť svalov i mozgu. Prečo by sme sa naň mali zamerať?

Už na základke sa školopovinné dieťa dozvie, že vitamín D je potrebný pre zdravý vývoj kostí, ale tým sa jeho dôležitosť tak nejak končí. V poslednej dobe však v oblasti výskumu ľudského zdravia prichádza na svet celý rad zaujímavých objavov, v ktorých vitamín D zohráva centrálnu úlohu.

Čo sa v dnešnom článku dozvieme?

 • Pred akými chorobami nás vitamín D ochráni
 • Čo nám môže spôsobiť nedostatok vitamínu D
 • Či môže byť vitamín D prospešný kognitívnym funkciám
 • Ako vitamín D dopĺňať

Pred akými chorobami nás môže dostatok vitamínu D ochrániť?

 1. Adekvátne hladiny vitamínu D sú spojené s nižším rizikom vzniku karcinómu hrubého čreva alebo prsníka, ktoré sa v SR aj vo svete radia k najčastejšie diagnostikovaným nádorom.
 2. Dostatočné hladiny vitamínu D majú pozitívny vplyv na imunitný systém detí a znižujú riziko sezónnych chrípok.
 3. Suplementácia vitamínom D zlepšuje parametre liečby u jedincov s diabetom 2. typu

Ako ešte môže starnúca populácia profitovať z vitamínu D?

 • Trendy v demografických krivkách vo vyspelom západnom svete sú neúprosné. Naša populácia starne. S tým rastie aj počet ľudí ohrozených rôznymi formami demencie a ďalších psychických ochorení, ktoré vedú k úbytku kognitívnych schopností, ako je pamäť, poznávacie schopnosti, koncentrácia, pozornosť alebo rýchlosť myslenia.
 • Hypovitaminózou (nedostatkom vitamínu) u ľudí vo veku nad 65 rokov trpí až 50 % populácie. Môže byť nejaká súvislosť medzi hladinami vitamínu D v krvi a kognitívnymi schopnosťami u starších ľudí? Práve túto výskumnú otázku si položil tím výskumníkov, ktorých výsledky po zverejnení v prestížnom vedeckom žurnálu JAMA Neurology vzbudili zaslúžený ohlas.
Vitamín D: Dôležitý pre činnosť svalov i mozgu. Prečo by sme sa naň mali zamerať?

Môže byť vitamín D nápomocný našim kognitívnym funkciám?

 • Do štúdie bolo zapojených 318 jedincov, ktorých priemerný vek bol 75 rokov. Tým bola priebežne testovaná hladina vitamínu D v krvi a vykonával sa celý súbor testov, ktoré hodnotili vybrané kognitívne schopnosti. Výskumníkov zaujímala nielen úroveň kognitívnych schopností, ale aj rýchlosť ich úbytku.
 • Priemerná doba sledovania v štúdii bola u ich účastníkov 4,8 roka, čo je u ľudí v takom veku dostatočne dlhá doba na to, aby sa úbytok kognitívnych schopností dokázal prejaviť.
 • Výsledky štúdie boli jednoznačné. Jedinci s nižšími hladinami vitamínu D mali častejšie horšie kognitívne schopnosti než ľudia s dostatočnými hladinami. Štúdie ukazujú, že nedostatok vitamínu D sa u ľudí so zníženými kognitívnymi schopnosťami objavuje až u 70 % z nich.
 • Dostatočné hladiny vitamínu D boli po dobu sledovania spojené s pomalšou stratou kognitívnych schopností než v prípade nízkych hladín. Sila výsledkov štúdie sa opiera aj o fakt, že výskumníci do svojej analýzy zahrnuli aj ďalšie faktory, ktoré by na kognitívne funkcie mohli mať tiež nejaký vplyv (vek, pohlavie, príslušnosť k rase, BMI, vzdelanie).
 • Výsledky tejto štúdie tak krásne zapadajú do mozaiky výsledkov predchádzajúcich štúdií, ktoré došli k záveru, že znížené hladiny vitamínu D sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku demencie aj Alzheimerovej choroby.
 • Vitamín D pre psychické zdravie však nie je dôležitý iba u staršej populácie. Nižšie hladiny sú často pozorované u mladších jedincov pri stavoch, ako je depresia alebo úzkosť.

Udržanie kognitívnych funkcií v starobe možno podporiť aj celkovo aktívnym životným štýlom

 • Dôležitosť zachovania kognitívnych funkcií vo vyššom veku bude z pohľadu starnutia populácie nadobúdať na dôležitosti a zďaleka to nie je iba o vitamíne D. Lekárske autority by mali viac zdôrazňovať vplyv celkového životného štýlu na stav kognitívnej funkcie u ľudí v dôchodkovom veku. Zostať aktívny po fyzickej i psychickej stránke je dokázaným spôsobom, ako tieto zmeny spomaliť.
Vitamín D: Dôležitý pre činnosť svalov i mozgu. Prečo by sme sa naň mali zamerať?

Vitamín D potrebujeme pre celkové zdravie všetci počas celého života

Dostatočné hladiny vitamínu D sú spájané so znížením rizika vzniku niektorých chorôb, ako sme si uviedli na začiatku článku. Tiež však prispievajú k správnej funkcii imunity, činnosti svalov a správnemu deleniu buniek.

 • Nedostatok vitamínu D netrápi iba jedinca v staršom veku alebo tých s kognitívnymi problémami. Výskyt nedostatku vitamínu D je v európskej populácii až 40 %.
 • Zabúdať by sme preto nemali na kvalitnú vyváženú stravu s dostatkom vitamínu D. Odporúčaná denná dávka vitamínu D je 20 ug (800 IU), pre vyrovnanie jeho deficitu (hladinu vitamínu D vám môže otestovať váš lekár) sú však potrebné vyššie dávky.
 • Jeho zdrojom sú v našej strave predovšetkým tučné morské ryby. Vitamín D sa nám prirodzene tvorí aj vďaka slnečnému svitu v koži. Ak pravidelne nekonzumujeme ryby alebo nie sme dostatočne vystavení slnečnému svitu (čo je typické pre jesenné a zimné mesiace), mali by sme uvažovať o jeho suplementácii v podobe doplnku stravy. Na to je ideálne použiť formu doplnku stravy s vitamínom D3, ktorý jeho hladiny v krvi zvyšuje najefektívnejšie. Najlepšie je vitamín D užívať s jedlom, ktoré obsahuje aj určité množstvo tuku, čo napomôže vstrebaniu vitamínu.

Čo si z toho odniesť?

Dostatočná hladina vitamínu D v krvi je pre naše zdravie kľúčová v akomkoľvek veku. Preto by sme jej mali venovať pozornosť, akú si zaslúži. Tučné morské ryby v jedálničku, čo najviac pohybu na slnku a suplementácia (ktorá je od jesene do jari prakticky nutnosťou) kvalitným doplnkom stravy sú cesty, ako zabezpečiť adekvátne množstvo vitamínu D pre náš organizmus. Zmerať hladinu vitamínu D v krvi (za poplatok) si môžete nechať u svojho praktického lekára. Za nedostatočnú hladinu sa považuje množstvo pod 50 nmol/l.

Pridaj sa k 40 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
7 Páči sa mi Uložiť článok