1
zodpovedaný otázku
Môžem sa spýtať, kedy asi budú na sklade sour cream & onion? Ďakujem:)