2
zodpovedané dotazy
Jaké je složení gumového základu?
Budete mít ještě příchuť zelený čaj (moje nejoblíbenější)?