1
zodpovedaný otázku
Prosím Vás plánujete aj iné príchute? Dvojitá čokoláda je výborná.