Financie

Na financiách sme päťčlenný tím, máme na starosť účtovníctvo oboch firiem, Selltime s.r.o., aj R3ptile s.r.o., pod ktorý patrí naša výroba. Sme podporným tímom pre ostatných kolegov, denne komunikujeme naprieč celou spoločnosťou, riešime príjem tovaru, výrobu, cash flow, a tiež mzdové účtovníctvo. Mzdy nás všetkých má pod palcom Ivča, a že toho nemá každý mesiac málo, keď už je nás dokopy na tri stovky. Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je tiež finančný controlling a spracovávanie rozpočtov, analýz a podkladov pre ďalšie strategické rozhodovania spoločnosti. Tento rok sa venujeme ešte implementácii nového ERP "K2" a s príchodom expanzie na ďalšie európske trhy sa takisto vzdelávame v novej legislatíve. Čo nás všetkých spája je rozhodne zmysel pre poriadok a starostlivosť, pretože komu inému, než nám, by malo všetko sedieť do posledného haliera.

Spoznaj náš tím

Momentálne nemáme žiadne voľné pozície.

Nemôžeš nájsť tú správnu pozíciu pre teba? Napíš nám.