Svaly, šlachy, kosti a pohyb - anatomie

Jan Caha
Jan Caha pred 10 rokmi
Svaly, šlachy, kosti a pohyb - anatomie

Pasivní komponenty pohybového systému

Pasivní složku pohybového aparátu tvoří kosti, šlachy a vazy. Kosti nemají jen opěrnou a ochrannou funkci. Jsou po celou dobu života metabolicky aktivní. Podílejí se na udržování stálé hladiny vápníku v krvi a jsou jeho rezervoárem (asi 97 % je vázáno v kostech). Fyzická zátěž podporuje růst kostí. Dlouhodobě neúměrné zatěžování během tréninku může naopak vést ke snížení kostní hustoty (denzity) a vývoji osteoporózy včetně závažných komplikací.

svalyDělení svalstva z funkčního hlediska

Z funkčního hlediska dělíme svaly na svaly posturální a fázické. Posturální svaly udržují základní polohu těla, jsou tedy v neustálém napětí a mají tendenci ke zkrácení. Svaly fázické jsou vykonavateli pohybů. Snadněji se unaví a mají tendenci k oslabování (hypotonii).

Obě skupiny svalů se navzájem ovlivňují a musí být v rovnováze, jinak může docházet ke svalovým dysbalancím. Svalové dysbalance mohou vyústit do závažných degenerativních a nevratných změn svalové tkáně se zmnožením vaziva, sekundárně pak i k patologickým změnám šlach a kloubů. K těmto změnám může dojít u sportovců s trvalejším a intenzivnějším zatěžováním jen určitých svalových skupin. Proto jsou nezbytná kompenzační (vyrovnávací) cvičení – řízená pohybová činnost na základě posouzení změn svalového aparátu na podkladě dobrých znalostí pohybových projevů člověka (kineziologie).

Charakter odpovědi organismu na zátěž

Reakce je bezprostřední odpověď řady orgánových systémů na svalovou práci. Závisí na druhu, intenzitě a délce trvání zátěže.

síla, svaly, muscle, objemAdaptace je schopnost orgánových systémů funkčně i morfologicky se přizpůsobovat mnohonásobně opakovaným, dlouhodobým vlivům. Opakování zátěží vede  k postupnému slábnutí odpovědi na ně. Má-li být odpověď dostatečně velká, musí se intenzita podnětů postupně zvyšovat. Výsledkem je zvýšení výkonnosti. Také adaptace je závislá na druhu, frekvenci, intenzitě a době působení fyzické aktivity.

Dezadaptace je podmíněna vynecháním či oslabením pravidelných podnětů. Tato skutečnost vede k poklesu či vymizení projevů adaptace.

Maladaptac eje důsledkem neadekvátní, dlouhotrvající nadměrné zátěže, která může vést ke strukturálním změnám i funkčním poruchám.

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho na Facebooku   Sdílet

Poďakuj autorovi
Pridaj sa k 35 000 odberateľov
Raz týždenne ti pošleme výber tých najlepších článkov.
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________
  • ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________

    ____________________